Podczas prowadzonych prac budowlanych, odnaleziono niewybuch. Policyjny patrol zabezpieczał miejsce odnalezienia niewybuchu do przyjazdu saperów.
Dziś kilka minut po godz. 11 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu odebrał zgłoszenie od Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego o znalezieniu niewybuchu podczas prowadzenia prac budowlanych na ul. Przemysłowej w Jarosławiu.
Na miejsce udał się patrol policji i po przeprowadzeniu rozpoznania minersko-pirotechnicznego policjanci stwierdzili, że odnaleziony niewybuch to bomba lotnicza.
O znalezisku poinformowano saperów z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Do czasu ich przyjazdu miejsce zabezpieczali policjanci.Saperzy przejęli niewybuch około godziny 14.30. Na czas prowadzenia działań ewakuowano 50 pracowników i wstrzymano ruch dla pojazdów na ul. Przemysłowej.

Czytaj również