W czwartek 25 stycznia br. w Podkarpackim Urzędzie Celno-Skarbowym w Przemyślu odbyło się uroczyste przekazanie nowych pojazdów służbowych funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej. Pracę podkarpackich funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w woj. podkarpackim wspomagać będzie 19 nowych samochodów.
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie komisarz Grzegorz Skowronek przekazał Naczelnikowi Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego i podległym funkcjonariuszom 19 nowych pojazdów, w tym oznakowane radiowozy, samochody wielozadaniowe i pojazdy cywilne. Poświęcenia pojazdów dokonał kapelan Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie nadkomisarz ks. Krzysztof Skałkowski.

Nowe radiowozy celników

Już niebawem na podkarpackie drogi, po zakończeniu niezbędnych procedur związanych z rejestracją, wyjadą wielozadaniowe pojazdy pozwalające na realizację nie tylko zadań kontrolnych, ale także spraw związanych z obsługą biurową.

Jak zauważył Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie komisarz Grzegorz Skowronek: "Zadaniem funkcjonariuszy Służby Celno- Skarbowej, funkcjonującej w ramach KAS jest zwalczanie wszelkich przejawów przestępczości ekonomicznej, nie tylko przemytu, ale nielegalnego obrotu towarami, ich przewozu, stąd szlaki komunikacyjne są pod naszym szczególnym nadzorem. W tym obszarze, w ubiegłym roku funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno- Skarbowego w Przemyślu wykazali dużą skuteczność zatrzymując wiele nielegalnych transportów wyrobów akcyzowych."

Nowe radiowozy celników

Wartość zakupu nowych pojazdów przekroczyła kwotę 2 milionów 110 tysięcy złotych.

Jak wskazała Wicedyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie nadzorująca Pion Logistyki i Usług Małgorzata Wiśniewska: „Inwestycja sfinansowana była z uruchomionej przez Ministerstwo Finansów rezerwy celowej na zakup sprzętu dla komórek kontroli mobilnej służby celno-skarbowej ."

Są to pierwsze od kilku lat tak duże zakupy pojazdów służbowych dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej na Podkarpaciu. Ostatni zakup pojazdów zrealizowany został w 2012 r. i dotyczył 13 pojazdów (w tym radiowozów i samochodów przystosowanych do przewozu psów służbowych).

Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu mł. insp. Andrzej Pasternak wyraził przekonanie, że "Przekazane radiowozy pozwolą również na zwiększenie liczby patroli dokonujących kontroli w ramach systemu monitorowania drogowego przewozu towarów (SENT)".