Komendant Powiatowy Policji w Lesku podkom. Jacek Pączek podsumował działania jednostki w 2017 roku i przedstawił kierunki pracy na rok bieżący.
Odprawa roczna jest cyklicznie organizowana w każdej jednostce Policji garnizonu podkarpackiego. Podczas odprawy rocznej omawiane są wyniki oraz efekty służby osiągnięte przez policjantów wszystkich pionów i komórek organizacyjnych.

W tegorocznej odprawie w Lesku wzięli udział zaproszeni goście: Starosta Leski Andrzej Olesiuk, Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Barbara Jankiewicz, Wójt Gminy Olszanica Krzysztof Zapała, Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Marek Małecki, Sekretarz Gminy Baligród Jerzy Habowski, Prokurator Rejonowy Maria Chrzanowska oraz kadra kierownicza Komendy Powiatowej Policji w Lesku.

Odprawę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Lesku podkom. Jacek Pączek, który serdecznie powitał wszystkich przybyłych na odprawę i zaprosił do obejrzenia multimedialnej prezentacji, w której przedstawił efekty pracy służby kryminalnej, prewencji w tym dzielnicowych, ruchu drogowego oraz logistyki. Zwrócił również uwagę na profilaktykę społeczną i Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Szef leskich policjantów podziękował przybyłym gościom za dotychczasową współpracę oraz wszelkiego rodzaju wsparcie, w tym finansowe.

Następnie zabrali głos zaproszeni goście, którzy podkreślili wzorową współpracę z kierownictwem leskiej komendy, jednocześnie wskazując na odpowiedzialność i znaczenie codziennej służby wszystkich funkcjonariuszy. Podziękowali za wielkie zaangażowanie i wysoką skuteczność w działaniach, tym samym życząc dalszych sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej służby.

W końcowej części narady głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie inspektor Paweł Filipek. Podziękował leskim policjantom za wyniki osiągnięte w minionym roku. W swojej wypowiedzi podkreślił zaangażowanie w zabezpieczenie sezonu turystycznego w Bieszczadach, który dla leskiej jednostki jest co roku największym wyzwaniem. Obiecał pomoc i wsparcie Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie w funkcjonowaniu odtworzonego Posterunku Policji w Polańczyku oraz przy planowanym odtworzeniu podobnego posterunku w Baligrodzie. Wyraził nadzieję na postęp prac przy budowie nowej siedziby Policji w Lesku oraz podkreślił znaczenie współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi, samorządami i społeczeństwem.