Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart przekazała do użytkowania 13 ambulansów oraz 13 urządzeń do kompresji klatki piersiowej zakupionych dla pięciu dysponentów zespołów ratownictwa medycznego w 2017 roku ze środków pochodzących z budżetu wojewody podkarpackiego - w ogólnej kwocie 6 500 000 zł.
Wydarzenie to miało miejsce w poniedziałek na parkingu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Zakupione nowoczesne ambulanse oraz urządzenia do kompresji klatki piersiowej w celu doposażenia zespołów ratownictwa medycznego w specjalistyczny sprzęt medyczny pozwolą zapewnić właściwy standard oraz wysoki poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych przez podstawowe, dwuosobowe, zespoły ratownictwa medycznego.

nowe karetki w rzeszowie

Dotację otrzymały:

Samorząd Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem dla:

Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu – w wysokości 1 050 000 zł z tego:
– 900 000 zł na zakup 2 ambulansów wraz z wyposażeniem
– 150.000 zł na zakup 3 urządzeń do automatycznej kompresji klatki piersiowej
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie – 1 500 000 zł z tego:
– 1 350 000 zł na zakup 3 ambulansów wraz z wyposażeniem
– 150 000 zł na zakup 3 urządzeń do automatycznej kompresji klatki piersiowej
3 samorządy powiatowe, tj.:

Starostwo Powiatowe w Krośnie z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie – 1 500 000 zł z tego:
– 1 350 000 zł na zakup 3 ambulansów wraz z wyposażeniem
– 150 000 zł na zakup 3 urządzeń do automatycznej kompresji klatki piersiowej
Starostwo Powiatowe w Sanoku z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku – 1 000 000 zł z tego:
– 900 000 zł na zakup 2 ambulansów wraz z wyposażeniem
– 100 000 zł na zakup 2 urządzeń do automatycznej kompresji klatki piersiowej
Starostwo Powiatowe w Mielcu z przeznaczeniem dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu – 1 450 000 zł z tego:
– 1 350 000 zł na zakup 3 ambulansów wraz z wyposażeniem
– 100 000 zł na zakup 2 urządzeń do automatycznej kompresji klatki piersiowej

nowe karetki w rzeszowie

Ufam, że te zakupy przyczynią się do poprawy warunków pracy dla ratowników, ale także wpłynął na realizację zadań Państwowego Ratownictwa Medycznego – powiedziała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. Z kolei Dyrektor Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu, Pan Paweł Pazdan podkreślił, że nowoczesny sprzęt, nowoczesne pojazdy to nie tylko bezpieczeństwo pacjentów, to również bezpieczeństwo zespołów ratownictwa medycznego.

Czytaj również