Minister Joachim Brudziński otworzył nowy budynek Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie. W trakcie uroczystości szef MSWiA wręczył także wyróżnienia dla operatorów numeru 112 z Podkarpacia i nagrodził 12-letniego Bartka.
Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie jest pierwszym zaprojektowanym i wybudowanym tak nowoczesnym obiektem w kraju, dedykowanym potrzebom rozwijającego się systemu powiadamiania ratunkowego. Obiekt powstał nie tylko w celu poprawy warunków pracy operatorów numerów alarmowych, ale przede wszystkim z uwagi na konieczność zapewnienia pełnej funkcjonalności systemu związanej z planowaną do przejęcia obsługą pozostałych numerów alarmowych, tj. 997, 998, 999 oraz innych funkcjonalności jak e-call.

Budowa realizowana była w latach 2013 – 2017, dzięki przyznanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji środkom finansowym z rezerwy celowej budżetu państwa. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 8 018,539,39 zł.

Otwarcie cpr rzeszów

W obiekcie znajduje się sala, która przygotowana jest na 19 stanowisk operatorskich z dalszą możliwością rozbudowy do 40 stanowisk przy wykorzystaniu sali konferencyjnej. Obiekt został również dostosowany do pracy dla osób niepełnosprawnych. Aktualnie w rzeszowskim CPR zatrudnionych jest 63 operatorów numerów alarmowych.

Minister Joachim Brudziński wraz z sekretarzem MSWiA Pawłem Majewskim nagrodzili wyróżniających się pracowników Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie. Minister podziękował operatorom numeru alarmowego 112 za pełną zaangażowania pracę. Podkreślił, że w ubiegłym roku odnotowano prawie 19 mln zgłoszeń pod numer alarmowy w skali kraju. „Za nimi kryła się bardzo często ludzka tragedia” – dodał minister, podkreślając, że czas reakcji na zgłoszenie jest bardzo szybki. Pracownikom dziękowała również wojewoda Ewa Leniart. „Obsługa zgłoszeń alarmowych wymaga od operatorów podejmowania szybkich decyzji i zachowania zimnej krwi. To na barkach operatorów spoczywa decyzja o skojarzeniu osoby dzwoniącej z właściwą służbą” – powiedziała wojewoda.

Otwarcie cpr rzeszów

W trakcie uroczystości szef MSWiA nagrodził również medalem „Młodego Bohatera” 12-letniego Bartka, który we wrześniu ubiegłego roku zauważył na przystanku autobusowym starszą kobietę, która wyraźnie bardzo źle się czuła. Chłopiec podszedł do kobiety, a ta poprosiła go, aby zadzwonił do jej córki. Na prośbę córki, Bartek wezwał pogotowie, co mogło uratować kobiecie życie.

Akcja „Młody Bohater” to inicjatywa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, która służy nagradzaniu i promowaniu godnych naśladowania postaw wśród dzieci i młodzieży. Nagroda „Młody Bohater” jest wręczana dzieciom, które ocaliły, bądź aktywnie przyczyniły się do ocalenia życia innych osób.

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej. Służy do wzywania pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Operatorzy numeru alarmowego 112 odbierają zgłoszenia, rozpoznają sytuację, eliminują alarmy niezasadne i złośliwe, a w uzasadnionych przypadkach przekazują inicjatywę dyspozytorom właściwych służb ratunkowych, których zadaniem jest zadysponowanie sił i środków niezbędnych do prowadzenia działań.

W 2017 roku na numer alarmowy 112 obsługiwany przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie wpłynęło ogółem około 750 tys. zgłoszeń z czego 70,8 % to zgłoszenia niezasadne (fałszywe i anulowane). Jednakże należy pamiętać, że dzięki selekcji wpływających połączeń realizowanych przez operatorów numeru alarmowego, stanowiska dyspozytorskie służb są odciążone, co skutkuje skróceniem czasu oczekiwania na połączenie oraz samego dysponowania sił ratowniczych. Istotny jest również fakt, że czas oczekiwania na odbiór zgłoszenia wynosi zaledwie kilka sekund (od 9 do 11). W ubiegłym roku liczba zgłoszeń przekazanych do służb ogółem wyniosła ponad 200 tys.

Europejski Dzień Numeru Alarmowego jest obchodzony 11 lutego.

Czytaj również