Od 19 do 25 lutego będzie trwać Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Akcja jest koordynowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Akcja "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" powstała na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia.

Obchody tej akcji mają być wsparciem dla osób, które potrzebują skutecznej pomocy. Takie osoby mogą liczyć na bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych. Porad udzielą prokuratorzy, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcy prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi oraz inni specjaliści.Szczegółowe informacje dotyczące miejsc i godzin udzielania porad w jednostkach Policji zostaną umieszczone na stronach internetowych poszczególnych garnizonów Policji.
Lista miejsc, w których będzie można uzyskać niezbędne informacje, znajduje się na stronie internetowej: www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

Czytaj również