Komendant Powiatowy Policji w Mielcu nadkom. Jacek Juwa spotkał się z Zastępcą Prezydenta Miasta Mielca Janem Myśliwcem, który przekazał policjantom sprzęt zakupiony przez mielecki magistrat do wykorzystywania przez funkcjonariuszy.
Podczas oficjalnej wizyty Komendant Powiatowy Policji w Mielcu nadkom. Jacek Juwa spotkał się z Zastępcą Prezydenta Miasta Mielca Janem Myśliwcem oraz Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Agatą Ćwięką, którzy przekazali sprzęt, który będzie wykorzystywany przez mieleckich funkcjonariuszy do zwalczania przestępczości narkotykowej. Policjanci otrzymali także latarki, narkotestery, drukarki oraz kilkaset upominków dla dzieci.

Od kilku lat samorządowe władze Mielca wspierają działalność prewencyjną mieleckich funkcjonariuszy m.in. poprzez zakup sprzętu policyjnego służącego przeciwdziałaniu narkomanii oraz alkoholizmowi, a także upominków dla dzieci, które uatrakcyjniają spotkania policjantów z dziećmi podczas działań profilaktycznych.

Dziękując za wsparcie Prezydentowi Mielca, Komendant Powiatowy Policji w Mielcu nadkom. Jacek Juwa podkreślił, że nowy sprzęt przyczyni się do wydajniejszej pracy mieleckich funkcjonariuszy, a materiały informacyjno-promocyjne z pewnością sprawią, że wizyta policjanta w szkole lub w przedszkolu na dłużej zostanie w pamięci dzieci.

Elementy odblaskowe, zawieszki oraz balony będą wykorzystywane w czasie wizyt policjantów w szkołach i przedszkolach oraz podczas imprez plenerowych, w których udział biorą funkcjonariusze zaangażowani w pracę profilaktyczną.

Wartość przekazanych przedmiotów sięga kwoty 10 tysięcy złotych, które pochodzą z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, prowadzonego przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu.

Czytaj również