Prawie 100 strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotniczych straży pożarnych uczestniczyło w ćwiczeniach „Przeworsk 2018”, które odbyły się 28 i 29 maja na terenie powiatu przeworskiego.Prawie 100 strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotniczych straży pożarnych uczestniczyło w ćwiczeniach „Przeworsk 2018”, które odbyły się 28 i 29 maja na terenie powiatu przeworskiego.
W pierwszy dzień zorganizowano ćwiczenie aplikacyjno-sztabowe realizowane w przeworskiej Komendzie Powiatowej PSP. Zadaniem ćwiczących było miedzy innymi nawiązanie kontaktu i współdziałanie z podmiotami uczestniczącymi w akcji ratowniczej.

wypadek w przeworsku

Zadaniem ratowników była pomoc osobom poszkodowanym w masowym wypadku komunikacyjnym.

Do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Przeworsku wpływa zgłoszenie o wypadku na przejeździe kolejowym w okolicach parowozowni dworca PKP w Przeworsku. Z treści zgłoszenia wynika, że przejeżdżający przez przejazd drogowy pociąg osobowy uderzył z dużą siłą w autobus. Autobusem podróżowało 18 osób.
W skutek zderzenia lokomotywa została wykolejona, natomiast wagony osobowe pozostały na torach. Pociągiem podróżowała grupa turystów (ok. 45 osób). W wyniku powstałego zdarzenia jest wielu poszkodowanych, z których część jest uwięziona w pojazdach, mogą być również ofiary śmiertelne.

wypadek w przeworsku

Równolegle do działań na przejeździe kolejowym rozegrany został drugi epizod manewrów.

W placówce Urzędu Pocztowego Przeworsk 1 w pomieszczeniu sortowni wykonywane są standardowe czynności segregacji przesyłek. Około godz. 13.00 przyjeżdża kurier z dostawą nowej poczty. Trzech pracowników sortowni po przyjęciu dostawy przystąpiło do sortowania i segregowania listów i paczek.
W trakcie tych czynności z jednej z paczek wysypuje się biały proszek. Zauważa to jeden z pracowników i informuje współpracowników o zaistniałej sytuacji. Pracownik, który zauważył wysypujący się biały proszek przygląda się uważnie paczce i stwierdza, że przesyłka jest uszkodzona, na przesyłce znajdują się odręczne napisy w podejrzanym stylu, a adres odbiorcy jest zamazany i nieczytelny. Zachodzi podejrzenie, że jest to substancja niebezpieczna biologicznie.

wypadek w przeworsku

Informuje o tym zdarzeniu telefonicznie kierownika placówki pocztowej, a następnie wspólnie z kolegami przystępują do realizacji procedury związanej z postępowaniem w przypadku otrzymania niezidentyfikowanej przesyłki. Kierownik placówki pocztowej informuje o tym zdarzeniu najbliższą jednostkę Państwowej Straży Pożarnej i podejmuje decyzję o ewakuacji placówki, ze względu na możliwość wystąpienia zagrożenia. Dyżurny Stanowska Kierowania KP PSP w Przeworsku instruuje zgłaszającego o sposobie zachowania w takiej sytuacji i dysponuje na miejsce zdarzenia dwa zastępy PSP i jeden OSP, powiadamia odpowiednie służby oraz wnioskuje do Stanowiska Kierowania Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o zadysponowanie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z KP PSP w Leżajsku.

wypadek w przeworsku

Ćwiczenia miały na zadanie rozwijanie umiejętności organizacji sztabu w zakresie przygotowania wariantów decyzji dla kierującego działaniem ratowniczym, zabezpieczenia logistycznego, wsparcia przez inne służby i instytucje w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań, doskonalenie organizacji łączności dowodzenia i współdziałania na potrzeby działań ratowniczych prowadzonych z użycie dużej ilości sił i środków oraz doskonalenie współdziałania jednostek ksrg z innymi służbami i podmiotami ratowniczymi.

Razem ze strażakami z powiatów przeworskiego, jarosławskiego, leżajskiego, lubaczowskiego, przemyskiego i rzeszowskiego w ćwiczeniach uczestniczyli przedstawiciele wojewódzkiego, powiatowego i gminnego zarządzania kryzysowego, funkcjonariusze Policji, ratownicy medyczni PCK i Falck, Straż Ochrony Kolei, PKP PLK, POLREGIO oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Manewry zostały zorganizowane przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki, funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej PSP w Przeworsku oraz Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.

Czytaj również