W niedzielę 29 lipca br. o godz. 14.30 na Stadionie sportowym Zespołu Szkół w Trzcinicy 93 żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” w obecności rodzin, przedstawicieli samorządu lokalnego, kombatantów oraz mieszkańców złożyło uroczystą przysięgę wojskową.
Przysięgę poprzedziła polowa Msza święta, którą celebrował Biskup Diecezji Rzeszowskiej Jan Wątroba. Podczas przysięgi przedstawiony został także nowy Dowódca Brygady. Został nim pułkownik Dariusz Słota. W uroczystości uczestniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pan Marek Łapiński oraz Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej Pan gen. bryg. Wiesław Kukuła.

W imieniu Ministra obrony Narodowej list odczytał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pan Marek Łapiński.
Minister napisał: składając przysięgę wojskową stajecie się dziś pełnoprawnymi żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej – formacji, która w sposób niezwykle istotny uzupełnia działania pozostałych rodzajów naszych Sił Zbrojnych. Podstawowym Waszym zadaniem, jako Terytorialsów, jest zapewnienie bezpieczeństwa regionu, w którym mieszkacie. Zarówno w przypadku konfliktu zbrojnego, jak i sytuacji kryzysowych, czy klęsk żywiołowych – macie chronić lokalną społeczność – służyć jej wsparciem i pomocą. Dzięki Waszej służbie nasze „Małe Ojczyzny” będą bezpieczniejsze i bardziej odporne na wszelkie zagrożenia.

przysięga w Trzcinicy

- Są wśród nas ojcowie i matki, uczniowie i studenci, urzędnicy, pielęgniarki, informatycy i prawnicy ale łączy nas jedno: Miłość do naszej Ojczyzny. Jesteśmy gotowi do poniesienia najwyższej ofiary dla obrony tego co najważniejsze: Naszej niepodległości i granic. Będziemy służyć obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności tym, dla których zostały powołane Wojska Obrony Terytorialnej - lokalnym społecznościom - mówił w imieniu zaprzysiężonych żołnierzy szeregowy Marcin Łach.

przysięga w Trzcinicy

Przedstawiony nowy Dowódca 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej pułkownik Dariusza Słota również zabrał głos i powiedział do żołnierzy i przybyłych gości: dla mnie osobiście to również dzień szczególny, zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej od jutra będę miał przywilej i honor dowodzić największą obecnie w Siłach Zbrojnych RP brygadą obrony terytorialnej, będę miał przywilej i honor dowodzić Wami drodzy żołnierze. To dla mnie zaszczyt, ale również i zobowiązanie, w stosunku do tych, którzy mi zaufali, do przełożonych, kierownictwa resortu, ale przede wszystkim w stosunku do Was, bo waszym jako moich podwładnych niezbywalnym prawem jest być dobrze dowodzonym. Zapewniam Was, że dołożę wszelkich starań abyście w to prawo nigdy nie zwątpili.

przysięga w Trzcinicy

Przysięga jest podsumowaniem szesnastodniowych zmagań żołnierzy, którzy przybyli na szkolenie 14 lipca br. Praktyczne umiejętności posługiwania się bronią, zasady zachowania na polu walki, sztuka przetrwania, udzielanie pierwszej pomocy oraz topografia - to przedmioty, które w czasie ostatniej tury tzw. „szesnastki” zakończyli realizować zaprzysiężeni w Trzcinicy „Terytorialsi” z 3. Podkarpackiej Brygady. W tym czasie trwało również szkolenia zintegrowane na Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie.

Całej uroczystości towarzyszyła asysta honorowa wystawiona przez 3. Podkarpacką Brygadę Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego oraz Orkiestra Wojskowa z Rzeszowa.

Wojska Obrony Terytorialnej to poza Wojskami Lądowymi, Siłami Powietrznymi, Marynarką Wojenną oraz Wojskami Specjalnymi - piąty rodzaj sił zbrojnych.

przysięga w Trzcinicy

Formowanie Wojsk Obrony Terytorialnej w Polsce rozpoczęło się na początku 2017 r. Koncepcja przewiduje sformowanie 17 Brygad Obrony Terytorialnej - dwóch w woj. mazowieckim i po jednej w pozostałych województwach. Obecnie w strukturach WOT pełni służbę około 12 tys. żołnierzy, z czego ok. 2 tys. stanowią żołnierze zawodowi.