W Jasionce odbyły się zawody sportowo-pożarnicze dla drużyn OSP z gminy Dukla.
W niedzielę (30.07) w Jasionce odbyły się zawody sportowo-pożarnicze gminy Dukla. W rywalizacjach startowało osiem drużyn seniorów, jedna kobieca, dwie drużyny MDP chłopców, jedna drużyna MDP dziewcząt oraz jedna drużyna seniorów ze Słowacji.

zawody OSP w Dukli

zawody OSP w Dukli

W zawodach wzięły udział jednostki OSP z gminy Dukla - OSP Barwinek, OSP Dukla, OSP Głojsce, OSP Iwla, OSP Jasionka, OSP Łęki Dukielskie, OSP Równe i OSP Tylawa oraz drużyna słowacka.

zawody OSP w Dukli

zawody OSP w Dukli

Na zawody sportowo-pożarnicze zostali zaproszeni goście m.in.: wiceburmistrz gminy Dukla - Elżbieta Wróbel, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie w stanie spoczynku - st. bryg. Krzysztof Korzec, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP - Jan Kilar, sekretarz gminny - Halina Cycak.

zawody OSP w Dukli

zawody OSP w Dukli

Zwycięzcą, w kategorii MDP chłopcy, została drużyna z Głojsc; w kategorii MDP dziewczęta również drużyna z Głojsc; w kategorii C - kobiety, drużyna z Łęk Dukielskich oraz w kategorii A - seniorzy, drużyna z Iwli.