W dniu 12 września br. (środa) w godz. od 9:00 do 12:00 w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu odbędzie się akcja zbiórki krwi, która jest skierowania do strażaków i pracowników cywilnych tut. komendy oraz strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i powiatu tarnobrzeskiego.
W akcji mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 i nie przekroczyły 65 lat oraz posiadają ze sobą ważny dokument tożsamości z numerem pesel. Jednocześnie należy pamiętać aby przed pobraniem krwi być po lekkostrawnym posiłku oraz posiadać dobry ogólny stan zdrowia. Ostatecznej kwalifikacji do oddania krwi dokonuje lekarz, który przeprowadzi wywiad z kandydatem. Szczegółowe warunki, które należy spełniać aby oddać krew zostały zawarte na stronie internetowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie pod adresem: www.rckk.rzeszow.pl.
Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji.