Głównym tematem spotkania, było prowadzenie zajęć w warunkach zimowych, przy niskich temperaturach otoczenia
Od 28 stycznia do 11 lutego 2019 r. Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie zorganizował doskonalenie zawodowe dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Rzeszów 4” i „Sanok” na Poligonie szkoleń wodnych w Polańczyku.

Doskonalenie umiejętności podkarpackich  strażaków - płetwonurków

Zadaniem szkolących się nurków było przede wszystkim umiejętne prowadzenie prac podwodnych w trudnych warunkach zimowych. W czasie zajęć zostały omówione tematy związane z doborem i konfiguracją sprzętu, treningu i adaptacji do warunków panujących pod wodą, nurkowanie w trudnych warunkach zimowych.

Zajęcia praktyczne odbywały się na Jeziorze Solińskim prowadzone przez nurków instruktorów oraz nurków kierujących pracami podwodnymi. W doskonaleniu zawodowym udział wzięło 48 funkcjonariuszy z kwalifikacjami nurkowymi MSWiA.

Doskonalenie realizowane było w trzech pięciodniowych cyklach i obejmowało zagadnienia związane z:
– ratownictwem w zakresie specjalistycznym oraz prowadzeniem prac podwodnych w trudnych warunkach zimowych: bezpieczeństwo nurkowania, nurkowanie z asekuracją.
– poszukiwaniem obiektów pod wodą z wykorzystaniem sonarów.

Czytaj również