Podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka w Warszawie, St. bryg. Andrzej Babiec odebrał nominację generalską z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego, nadał stopień nadbrygadiera podkarpackiemu komendantowi wojewódzkiemu PSP.
St. bryg. Andrzej Babiec odebrał nominację generalską z rąk Prezydenta RP 4 maja br. podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Na stopień nadbrygadiera awansowani zostali także: zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tadeusz Jopek, śląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jacek Kleszczewski, mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Bogdan Łasica, zachodniopomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jacek Staśkiewicz oraz łódzki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Wlazłowski.

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, stopień nadbrygadiera i generała brygadiera nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Nadbryg. Andrzej Babiec urodził się 19 lipca 1972 r. W Mielcu. Po ukończeniu Technikum Budowlanego w Tarnobrzegu w 1992 rozpoczął studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, którą ukończył w roku 1996. W tym samym roku rozpoczął służbę jako oficer na podziale bojowym w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu. W 1997 r. Brał udział w akcji powodziowej na terenie gmin Połaniec i Łubnice. W roku 1998 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W roku 1999, po zmianach administracyjnych kraju i reorganizacji Państwowej Straży Pożarnej, został zastępcą naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KM PSP w Tarnobrzegu. W 2001 roku brał udział w działaniach powodziowych na terenie gminy Gorzyce pow. tarnobrzeski, gdzie jako dowódca prowadził ewakuację ludzi zwierząt oraz mienia z zalanych terenów. W 2002 roku objął stanowisko naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego. W czerwcu 2007 roku awansował na stanowisko zastępcy komendanta, a 1 czerwca 2008 roku został powołany na stanowisko komendanta miejskiego PSP w Tarnobrzegu.

Jako oficer posiadający bogaty zasób wiedzy z dziedziny taktyki pożarniczej w trakcie pełnionej służby dowodził wieloma akcjami, w tym m. in. działaniami ratowniczymi w czasie powodzi na terenie miasta i powiatu tarnobrzeskiego w maju 2010 roku oraz akcji przeciwpowodziowej na terenie gminy Gorzyce w 2014 roku.

Brał czynny udział w organizacji międzynarodowych ćwiczeń ratowniczych „EU Carpathex 2011” oraz ćwiczeń krajowych „Eden 2015” na terenie miasta i powiatu tarnobrzeskiego.

6 kwietnia 2016 roku został powołany na stanowisko podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Za swoją dotychczasową służbę został wielokrotnie odznaczony, m.in.: Medalem „Za ofiarność i odwagę”, Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę, Złotym Znakiem Związku OSP RP, brązowym medalem „Za zasługi dla policji”, srebrną odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”, złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.

Nadbryg. Andrzej Babiec ma żonę Katarzynę oraz córkę Małgorzatę i syna Michała.