10 grudnia 1948 r.- Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Powszechną Deklarację Praw Człowieka.
Obchodzone w dniu dzisiejszym święto to tak naprawdę podziękowanie i okazja do uczczenia zasług osób z wielu miejsc na Ziemi, które z dużym zaangażowaniem, często narażając nawet swoje życie, walczyły o poszanowanie praw i wolności człowieka.

W grudniu 2004 r., czyli dokładnie 15 lat temu, w polskiej policji ustanowiono system policyjnych pełnomocników ds. ochrony praw człowieka. Pełnomocnicy ustanowieni zostali w Komendzie Głównej Policji, Komendzie Stołecznej Policji, komendach wojewódzkich Policji, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Biurze Spraw Wewnętrznych Policji oraz szkołach Policji.

Czytaj również