OGÓLNOPOLSKIE DZIAŁANIA POLICYJNE TRUCK & BUS
Dziś policjanci ruchu drogowego prowadzą ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „TRUCK & BUS”. Mimo iż nadrzędnym celem działań jest ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości związanych z wykonywaniem transportu drogowego osób i rzeczy, funkcjonariusze będą zwracać uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.
W ramach działań będą sprawdzać w szczególności:

-stan techniczny i wyposażenie pojazdów oraz sposób mocowania ładunków,
-czas pracy kierowców,
-sposób przewożenia osób i rzeczy.
Działania te koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL (dawniej TISPOL) – międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające policje ruchu drogowego.

Pamiętajmy!

Partnerstwo na drodze, stosowanie się do przepisów ruchu drogowego, prowadzi do zwiększenia także naszego bezpieczeństwa.

Czytaj również