W dniach 22-23 maja na terenie powiatu tarnobrzeskiego zostały przeprowadzone ćwiczenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na temat: "Rola i zadania administracji publicznej w organizacji i prowadzeniu działań minimalizujących skutki powodzi pk. "WISŁA 2017".
Ćwiczenia odbyły się równo 7 lat po jednej z najtragiczniejszej powodzi która nawiedziła ten region w maju 2010 roku. Pozorowane epizody w tamtym czasie były prawdziwymi zdarzeniami, która na zawsze zostaną w pamięci ratowników. Na szczęście dzisiaj były to tylko manewry, które utwierdziły nas, że jesteśmy gotowi na taką katastrofę.

wisła2017

Jednym z epizodów było prowadzenie akcji ratowniczej na wodzie szybko płynącej. W szczególności była to ewakuacja ludzi przy pomocy PTS i łodzi desantowych oraz podjęcie ludzi z zalanego terenu przy pomocy śmigłowca Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.W ćwiczeniach brali udział członkowie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz wydzielone siły i środki w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego: Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Tarnobrzegu, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Baranowie Sandomierskim, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Gorzycach. Komenda Miejska PSP w Tarnobrzegu, Ochotnicze Straże Pożarne z gminy Baranów Sandomierski oraz gminy Gorzyce, KMP w Tanobrzegu, Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie oddział w Tarnobrzegu, osadzenie z zakładów karnych i wydzielone pododdziały Sił Zbrojnych RP.