W czwartek, 18 maja odbyły się Podkarpackie Obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 25-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej. Uroczystość patronatem honorowym objął minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak.
Obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się Mszą Świętą w rzeszowskim Kościele Garnizonowym. Po Eucharystii, której przewodniczył ks. st. bryg. dr Jan Krynicki Kapelan Krajowy Strażaków, zaproszeni goście udali się na plac Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Tutaj odbyły się główne uroczystości, które rozpoczęto złożeniem meldunku i przeglądem pododdziałów.

Dzień Strażaka

Uroczysty apel był okazją do uhonorowania odznaczeniami i awansami na wyższe stopnie służbowe. Wyróżnionych zostało 57 osób.

Podczas uroczystości odczytano list szefa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego z życzeniami dla wszystkich strażaków ziemi podkarpackiej z okazji Dnia Strażaka.

WIDEO

Wiele razy udowodniliście, że jesteście świetnie wyszkolonymi profesjonalistami, gotowymi do prowadzenia akcji ratowniczych w najtrudniejszych warunkach. Wasze działanie docenia społeczeństwo. Państwowa Straż Pożarna od wielu lat cieszy się największym zaufaniem w Polsce. Wszyscy jesteśmy z Was dumni – podkreślił w okolicznościowym adresie minister Mariusz Błaszczak.

Spotkanie ze strażakami stanowiło także doskonałą okazję, aby podziękować wszystkim strażakom oraz emerytowanym funkcjonariuszom pożarnictwa.

Podziękowania zostały złożone także pracownikom cywilnym komend oraz przedstawicielom służb i instytucji za okazywaną pomoc i ogromną życzliwość kierowaną pod adresem podkarpackich strażaków.

W trakcie apelu przekazano i poświęcono samochody ratowniczo-gaśnicze, które trafiły do jednostek PSP i OSP naszego województwa, a także wręczono wyróżnienia dla strażaków PSP, którzy zostali laureatami plebiscytu Gazety Codziennej „Nowiny” na Strażaka Podkarpacia.

W strażackiej uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej. Piękną oprawę muzyczną uroczystości zapewniła orkiestra OSP Gać.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili: parlamentarzyści, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Krzysztof Hejduk, przedstawiciele służb mundurowych, byli podkarpaccy komendanci wojewódzcy PSP, księża kapelani straży pożarnej oraz służb mundurowych, przewodniczący wojewódzkich struktur związków zawodowych funkcjonujących w Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawiciele instytucji na co dzień współpracujących z naszą formacją.

Czytaj również