31 maja SKKM w Łańcucie otrzymało zgłoszenie o pożarze magazynu. W pierwszej fazie pożarem objęty był sam hangar z oponami, potem pożar rozprzestrzeniał się coraz bardziej. Pożar około godziny 20 został zlokalizowany i dogaszany przez całą noc.
Pożarem objęty był cały magazyn o wymiarach 60 na 30 oraz skład opon o wymiarach 60 na 60.Osoby pracujące sami wyszli z budynku na zewnątrz. W akcji uczestniczyło 120 strażaków oraz około 55 zastępów PSP i OSP. W akcji uczestniczyli strażacy z Łańcuta, Jarosławia, Rzeszowa, Przeworska i Stalowej Woli.

Pożar w Markowej

Na miejscu pracowała cysterna z Stalowej Woli, dwa kontenery z proszkiem/pianą z Jarosławia oraz podnośnik, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z JRG Rzeszów.
Jak i wszystkie OSP z powiatu łańcuckiego.Szacuje się, że w magazynie mogło być składowanych ok. 50 tysięcy opon. Na miejscu pożaru były również władze Markowej i Starostwa Powiatowego w Łańcucie. Powołany został także specjalny sztab antykryzysowy.

Pożar w Markowej

Po zakończeniu akcji gaśniczej prowadzonej przez jednostki straży pożarnej, pracownicy laboratorium WIOŚ w Rzeszowie przeprowadzili w dniu 01.06.2017 r. w miejscowości Markowa badania jakości powietrza atmosferycznego przy użyciu laboratorium mobilnego. Pomiary wykonano w miejscu zdarzenia oraz przy pobliskich obiektach użyteczności publicznej – szkole i ośrodku zdrowia. Wyniki badań powietrza atmosferycznego nie wskazały na występowanie w powietrzu substancji chemicznych zagrażających zdrowiu.

Ponadto do badań laboratoryjnych pracownicy WIOŚ w Rzeszowie pobrali próbki wody powierzchniowej z pobliskiego potoku Markówka oraz próbki gleby z terenu, po którym przemieszczała się chmura dymu w trakcie pożaru.

Czytaj również