Wizyty była okazją do omówienie planowanych inwestycji na terenie działki Komendy Wojewódzkiej Straży Rybackiej.
Wicewojewoda podkarpacki w czwartek 17 sierpnia spotkał się z prezydentem miasta Tarnobrzega Grzegorzem Kiełbem oraz Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie Jerzym Jakubcem na terenie posterunku straży rybackiej w Tarnobrzegu. Wicewojewoda zwrócił również uwagę na to, jak istotne jest zachowanie czystości akwenu tarnobrzeskiego oraz prawidłowe zarządzanie gospodarką wodnościekową.

Straż Rybacka w Tarnobrzegu

Straż rybacka jest jednostką podległą wojewodzie. Do jej głównych zadań należy kontrola przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym, a w szczególności czuwanie nad bezpiecznym wędkowaniem i eliminacja przejawów kłusownictwa i łowienia ryb w niedozwolonych miejscach. W zakresie swoich zadań współpracuje z policją, służbą leśną i łowiecką.

Straż Rybacka w Tarnobrzegu

Czytaj również