W piątek zmarł generał brygadier Feliks Dela, pierwszy komendant Państwowej Straży Pożarnej.
W piątek zmarł generał brygadier Feliks Dela miał 73 lata. Pierwszy komendant główny Państwowej Straży Pożarnej i twórca Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego (KSRG)

Ukończył Technikum Górnicze w Dąbrowie Górniczej, w 1967 został absolwentem Szkoły Oficerów Pożarnictwa w Warszawie. W 1978 uzyskał tytuł zawodowy inżyniera w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej, kształcił się również w zakresie zarządzania na Uniwersytecie Śląskim. Pracował jako wykładowca krakowskiej Szkoły Podoficerów Pożarnictwa. W 1971 objął stanowisko zastępcy komendanta miejskiego straży pożarnych w Bytomiu, później był komendantem rejonowym, a w 1984 został komendantem Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie.

25 lutego 1992 powierzono mu funkcję pierwszego komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, urząd ten sprawował do 3 stycznia 1997[3]. W 1992 awansowany na stopień nadbrygadiera, a w 1997 otrzymał nominację na generała brygadiera. Od 1997 do 1998 był szefem Obrony Cywilnej Kraju.

W okresie pełnienia służby brał udział w organizacji nowego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, tworzeniu nowych służb ratowniczych i inicjowaniu zmian w systemie ochrony przeciwpożarowej. W 1998 przeszedł w stan spoczynku, udzielając się nadal jako ekspert przy tworzeniu systemów szkoleniowych i programów bezpieczeństwa. Od 2001 pełnił obowiązki dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Powszechnego MSWiA, a od 2002 dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.

Został odznaczony:
Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2014)
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1997)
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1992)
Medalem Honorowym im. Józefa Tuliszkowskiego (1994)
Złotym Medalem Honorowym im. Józefa Tuliszkowskiego (2015)

Pogrzeb gen.bryg. Feliksa Deli odbędzie się w piątek 21 lipca 2017 r.

Program uroczystości pogrzebowej:
- 10:30 wprowadzenie ciała do Bazyliki Mniejszej św. Floriana w Krakowie ul. Warszawska 1b.
- 11:00 uroczysta Eucharystia.
-12:00 przejście na cmentarz Rakowicki i złożenie ciała do grobu w Alei Zasłużonych

Czytaj również