Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku apelują o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wykonywania prac polowych i gospodarskich. Wystarczy chwilowa nieuwaga, aby doszło do tragedii.
Każdego lata, na terenach wiejskich dochodzi do wypadków podczas prac rolnych i gospodarskich, których ofiarami są między innymi dzieci. Wiele się mówi i pisze na temat bezpieczeństwa w okresie żniw, ponieważ to wtedy występuje najwięcej wypadków. Już niedługo rozpoczną sią jesienne prace polowe i gospodarskie, które mogą niść ze sobą zagrożenia.Niektóre zagrożenia związane z pracami jesiennymi w polu:

- angażowanie dzieci do obsługi maszyn i urządzeń rolniczych,

- szczególnie trudne warunki pracy związane z pogodą /niskie temperatury, opady deszczu, silny wiatr/,

- praca ludzi w sąsiedztwie ciężkich maszyn i narzędzi rolniczych,

- rozsiewanie różnego rodzaju nawozów, które powodować mogą zatrucia,

- wzmożony transport nieprawidłowo zabezpieczonych płodów rolnych,

- nieprawidłowe oznakowanie pojazdów, maszyn i narzędzi rolniczych,

- nieprawidłowe przewożenie ludzi na maszynach i narzędziach rolniczych, elementach karoserii, pomostach,

- nieprawidłowa obsługa i eksploatacja maszyn i narzędzi rolniczych,Jak unikać zagrożeń?

- rodzice nie powinni zezwalać dzieciom na wykonywanie ciężkich i niebezpiecznych prac polowych i gospodarskich,

- małe dzieci nie powinny pozostawać bez opieki osób dorosłych,

- dzieci nie powinny bawić się w roboczej części gospodarstwa, gdyż może to być dla nich niebezpieczne /upadki z drabiny, pogryzienia przez zwierzęta, skaleczenia, oparzenia, porażenia prądem, zatrucia środkami ochrony roślin itp.,

- w obejściu powinno być wydzielone miejsce, w którym dzieci mogą się bawić, miejsce to powinno być oddzielone od części roboczej gospodarstwa, po której chodzą zwierzęta i poruszają się maszyny rolnicze, pracują urządzenia, przechowuje się środki ochrony roślin i nawozy,

- przenoszenie ręcznie dużych, ciężkich lub nieporęcznych przedmiotów jest niewskazane,

- zlecanie dzieciom prac porządkowych w obejściu należy koniecznie sprawdzić, czy wszelkie wykopy, szamba itp. są starannie zabezpieczone,

- dzieci nie mogą mieć bezpośredniego dostępu do pomieszczeń, w których umieszczone są: generatory prądu, piece centralnego ogrzewania, parniki, sieczkarnie, pilarki, młocarnie, ostre narzędzia, takie jak: kosy, noże, widły, szpadle itp.

- właściciele gospodarstw powinni zadbać, aby w pomieszczeniach, w których składowane są różnego rodzaju rozcieńczalniki, farby i inne substancje żrące oraz nawozy i środki ochrony były każdorazowo zamykane,

- przebywanie w pomieszczeniach gospodarczych małych dzieci może być szkodliwe ze względu na: zakażenie drobnoustrojami chorobotwórczymi (choroby odzwierzęce), choroby układu pokarmowego, infekcje skóry i górnych dróg oddechowych, pyłopochodne choroby układu oddechowego.

Czytaj również