W katedrze w Gorzowie Wielkopolskim odkryto skarb.
Na skutek pożaru wieży katedry, do którego doszło 1 lipca w Gorzowie Wielkopolskim, zdemontowano iglicę, która przez uszkodzenia odniesione w pożarze stanowiła zagrożenie. W rozebranej wieży znaleziono przestrzeloną kapsułę czasu. Na szczęście kapsuła nie została zniszczona przez pożar. Jej oficjalne otwarcie nastąpiło w piątek 14 lipca w obecności przedstawicieli kościoła, konserwatora zabytków, historyków i pracowników muzeum. Po uchyleniu wieka, z tuby wyjęto cztery monety, zwój dokumentów oraz kopertę. Wszystko, poza miejscem przestrzelenia kapsuły, było w nienaruszonym stanie. Monety pochodziły z 1934r.

W kopercie znalezionej w tubie był plik 17 banknotów o różnych nominałach. Najmłodszy z nich pochodzi z 1923 r. Ponadto znalazły się tam kolejne monety. W sumie w tubie znalazło się ich 8, wszystkie z okresu I wojny światowej. Jedną z nich uszkodził pocisk, który przestrzelił kapsułę czasu.

Wszystkie przedmioty odnalezione w kapsule czasu zostaną zeskanowane i poddane obróbce cyfrowej. Następnie zostaną oddane do gorzowskiego Archiwum Państwowego. Tam, pracownicy archiwum, szczegółowo je przebadają i przetłumaczą. Po odbudowie wieży gorzowskiej katedry, do jej kopuły ponownie trafi kapsuła czasu. Najprawdopodobniej trafią do niej odpisy wyciągniętych dziś z niej dokumentów. Zostaną one umieszczone w nowej tubie. Stara, oraz oryginały dokumentów, a także monety i banknoty oraz zachowane elementy starego hełmu katedry, trafią najprawdopodobniej do gorzowskiego muzeum.

Czytaj również