Dzisiaj 10 września o godzinie 9.00 na Stadionie Sportowym Stali Łańcut odbyły się IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze powiatu Łańcuckiego.
Zawodnicy z okolicznych Ochotniczych Straży Pożarnych zmagali się w 3 konkurencjach: sztafeta pożarnicza, ćwiczenie bojowe oraz musztra, która jednak nie zaliczyła się do głównej klasyfikacji. Zawody trwały do godziny 15. Za stronę muzyczną odpowiadała orkiestra dęta z OSP Żołynia.W zawodach między innymi wzięli udział członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z Łańcuta, Markowej, Wysokiej, Rakszawy, Medynii Głogowskiej, Kosiny, Bud Łańcuckich, Głuchowa oraz Rogóżna. Zawodnicy tworzyli 21 drużyn w 4 kategoriach.

W czasie zawodów strażacy z JRG Łańcut przeprowadzili pokaz wybuchu butli z gazem propan- butan oraz gaszenie płonącego oleju wodą.Kolejność uzyskanych miejsc przedstawiała się następująco:

I. CTiF DZIEWCZĘTA:

1. miejsce MDP przy OSP Rakszawa „C” pkt. .1039,87.
2. miejsce MDP przy OSP Medynia Głogowska pkt. .1030,66.
3. miejsce MDP przy OSP Markowa pkt. .1023,51.
4. miejsce MDP przy OSP Rakszawa „B” pkt. .1014,25.
5. miejsce MDP przy OSP Rogóżno pkt. .995,55.

II. CTiF CHŁOPCY:

1. miejsce MDP przy OSP Markowa pkt. .1022,37.
2. miejsce MDP przy OSP Wysoka pkt. .1017,06.
3. miejsce MDP przy OSP Głuchów pkt. .997,24.
4. miejsce MDP przy OSP Rakszawa pkt. .991,93.
5. miejsce MDP przy OSP Medynia Łańcucka pkt. .988,12.

III. GRUPA „C” – KOBIECE DRUŻYNY POŻARNICZE

1. miejsce OSP Budy Łańcuckie „Lewa Strona” pkt. .119,69.
2. miejsce OSP Markowa pkt. .136,61.
3. miejsce OSP Czarna pkt. .168,41.
4. miejsce OSP Kosina pkt. .288,66.

IV. GRUPA „A” – MĘSKIE DRUŻYNY POŻARNICZE

miejsce OSP Markowa pkt. .98,12.
miejsce OSP Medynia Łańcucka pkt. .101,26.
miejsce OSP Medynia Głogowska pkt. .104,80.
miejsce OSP Budy Łańcuckie Lewa Strona pkt. .121,83.
miejsce OSP Głuchów pkt. .123,17.
miejsce OSP Żołynia pkt. .125,21.
miejsce OSP Rakszawa pkt. .126,38.

Dodatkową konkurencją rozgrywaną podczas mistrzostw była musztra. Wyniki osiągnięte przez drużyny w konkurencji musztra, liczone były odrębnie i nie są brane pod uwagę w klasyfikacji generalnej zawodów.

Wyniki konkurencji „Musztra” przedstawiały się następująco:

GRUPA „C” – KOBIECE DRUŻYNY POŻARNICZE

1. miejsce OSP Budy Łańcuckie „Lewa Strona” pkt. 17
miejsce OSP Markowa pkt. 16
miejsce OSP Kosina pkt. 15
miejsce OSP Czarna pkt. 14
GRUPA „A” – MĘSKIE DRUŻYNY POŻARNICZE
miejsce OSP Głuchów pkt. 20
miejsce OSP Markowa pkt. 19
miejsce OSP Żołynia pkt. 19
miejsce OSP Rakszawa pkt. 18
miejsce OSP Medynia Głogowska pkt. 17
miejsce OSP Medynia Łańcucka pkt. 17
miejsce OSP Budy Łańcuckie Lewa Strona pkt. 12

Drużyny, które zdobyły 3 pierwsze miejsca w konkurencjach sztafeta pożarnicza z przeszkodami i ćwiczenie bojowe otrzymały puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe a pozostałe – dyplomy i pamiątkowe statuetki.
Podczas zawodów zostali wyłonieni najmłodszy uczestnik zawodów: Oskar Bujak – OSP Rakszawa oraz najstarszy uczestnik zawodów: Wacław Kochman – OSP Głuchów. Otrzymali oni pamiątkowe statuetki ufundowane przez Posła na Sejm RP Kazimierza Gołojucha.

Swoją obecnością zawody zaszczycili zaproszeni goście, a wśród nich: Starosta Łańcucki - Adam Krzysztoń, V-ce Starosta – Barbara Pilawa - Krauz, Przewodniczący Rady Powiatu – Stanisław Panek, Burmistrz Miasta Łańcut – Stanisław Gwizdak, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Marek Kuźniar, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji – mł. insp. Jan Węgrzyn, Prokurator Rejonowy – Marek Jękot, Przewodniczący Rady Gminy Łańcut – Roman Skomra, Sekretarz Gminy Markowa – Maria Kielar, były Komendant Powiatowy PSP w Łańcucie: bryg. Józef Nicpoń, właściciel firmy JetFire - Sylwia Bytnar, Starszy Specjalista ds. BHP i Ppoż - Roman Cieśla, osoby funkcyjne OSP szczebla gminnego i powiatowego, Prezes Koła ZEiR w Łańcucie - Janusz Cierpisz.

Zawody obserwowała również delegacja rejonu stryjskiego w Ukrainie z Komendantem Straży Pożarnej w Stryju - Sztefanem Witalijem.

Czytaj również