W piątek 15 sierpnia 2017 r. o godz. 10, w w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim odbędzie się debata społeczna pod hasłem: „Bezpieczny senior” oraz „Bezpieczny Ogród”. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Debata będzie mieć charakter otwartego spotkania, na które zaprasza Komendant Komisariatu Policji w Sędziszowie Małopolskim podkom. Dariusz Kwaśniak.

Wiodącym tematem debaty będą przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki społecznej skierowanej głównie do osób starszych. Poruszony zostanie również temat bezpieczeństwa na terenie ogródków działkowych.

Do udziału zapraszamy lokalną społeczność, jak również wszystkich mieszkańców naszego powiatu, którzy chcieliby wziąć udział w dyskusji na temat zapewnienia bezpieczeństwa.

Planowany przebieg debaty:

godz: 10.00 – rozpoczęcie, wprowadzenie do debaty przez podkom. Dariusza Kwaśniaka

godz: 10.10 – omówienie działań profilaktycznych podejmowanych przez Policję, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa starszym mieszkańcom,

godz: 10.30 - przybliżenie programów “Krajowa Mapa Zagrożeń”, “Dzielnicowy – bliżej nas”

godz: 11.10 – dyskusja uczestników, a także podsumowanie wniosków z poprzedniej debaty,

godz: 11.30 – wnioski i podsumowania

Czytaj również