Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie poszukuje trzech mężczyzn, za wszystkimi Sąd Rejonowy w Strzyżowie wydał listy gończe.
27-letni Damian Berezowski został ukarany za wykroczenie z art. 119§1 kw. (Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny).

27-letni Damian Józefczyk został ukarany za przestępstwo z art. 278§1 (Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.) oraz 276 k.k (Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2).

47-letni Krzysztof Lenarczyk został ukarany za przestępstwo z art. 288§1 k.k. (Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.).

Osoby, które znają miejsce pobytu poszukiwanych, proszone są o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Strzyżowie, tel. 17 276 53 10 lub 997.

Czytaj również