Uroczystość Święta Policji obchodzili wczoraj policjanci i pracownicy lubaczowskiej jednostki. W trakcie uroczystej zbiórki, w obecności zaproszonych gości, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie otrzymali nominacje na wyższe stopnie służbowe.
Tegoroczne obchody Święta Policji poprzedziła msza święta, którą odprawiono we wtorek 18 lipca w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej . W intencji policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie oraz ich rodzin modlił się ks. kan. Andrzej Stopyra.

Wczoraj w Sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji. W uroczystościach wziął udział Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Zbigniew Sowa oraz zaproszeni goście: Andrzej Homa Dyrektor Biura Senatora RP Mieczysława Golby, Karolina Krupka Dyrektor Biura Posła na Sejm RP Anny Schmidt-Rodziewicz, Wicestarosta Lubaczowski Wiesław Huk, Burmistrz Lubaczowa Krzysztof Szpyt, ks. dziekan Dekanatu Lubaczowskiego Andrzej Stopyra, Prokurator Prokuratury Rejonowej w Lubaczowie Maria Potoczna, Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubaczowie Marek Hadel, Burmistrz Miasta i Gminy Narol Stanisław Woś, Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisław Zadworny, Wójt Gminy Lubaczów Wiesław Kapel, Wójt Gminy Wielkie Oczy Tomasz Lorenc, Wójt Gminy Stary Dzików Barbara Małecka, Zastępca Wójta Gminy Horyniec-Zdrój Janusz Wużyński.

W spotkaniu uczestniczyli także Nadleśniczy z Nadleśnictw: Lubaczów Robert Banaś, Narol Janusz Skalski, Oleszyce Stanisław Zagrobelny.
Służby mundurowe reprezentowali: ppłk. Aleksander Kopek Komendant Placówki Straży Granicznej w Lubaczowie, Komendanta Placówki Staży Granicznej w Horyńcu-Zdroju reprezentował chor. sztab. Paweł Dydyk, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej staży Pożarnej mł. bryg. Janusz Jabłoński oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Lubaczowie Andrzej Pacyna.

Wszystkich zgromadzonych przywitał Komendant Powiatowy Policji w Lubaczowie nadkom. Grzegorz Błaszczyk, który odczytał okolicznościowy list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka skierowany do wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Policji.

Policjanci odebrali wyróżnienia oraz awanse służbowe z rąk Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Zbigniewa Sowy oraz Komendanta Powiatowego Policji w Lubaczowie nadkom. Grzegorza Błaszczyka. W tym roku nominacje na wyższe stopnie otrzymało łącznie 32 policjantów. W korpusie aspirantów mianowanych zostało 20 funkcjonariuszy, w korpusie podoficerów10 i 2 w korpusie szeregowych Policji.

Uroczystym podsumowaniem plebiscytu „Dzielnicowy bliżej nas” było uhonorowanie dyplomami oraz upominkami dzielnicowych, którzy zwyciężyli w etapie powiatowym.

Wszyscy goście, którzy przybyli na uroczystą zbiórkę kierowali do zgromadzonych policjantów i pracowników gratulacje i życzenia.

Czytaj również