Pożar budynku gminy w Dzikowcu, odcięcie dostawy prądu do budynku Urzędu Gminy w Majdanie Królewskim, zorganizowanie zastępczego miejsca szpitalnego dla rannych, to między innymi elementy scenariusza ćwiczeń obronnych organizowanych przez kolbuszowskich policjantów.
Celem prowadzonych ćwiczeń obronnych jest m.in. sprawdzenie gotowości służb ratunkowych do podjęcia działań na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń o charakterze kryzysowym oraz w sytuacjach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Ćwiczenia obronne kolbuszowa 2017

Ćwiczenia, których organizatorem było Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej oraz policjanci z KPP w Kolbuszowej odbywały się na terenie powiatu kolbuszowskiego w czwartek i piątek. W ćwiczeniach wzięli udział policjanci, strażacy, strażnicy gminni oraz samorządowcy przy współpracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Ćwiczenia przebiegały według przygotowanego wcześniej scenariusza. W czwartek głównym punktem działań było rozwinięcie akcji kurierskiej przez administrację publiczną. W piątek scenariusz ćwiczeń podzielony był na trzy epizody. W pierwszej kolejności policjanci interweniowali w związku ze zgłoszeniem o odcięciu zasilania energii elektrycznej do budynku Urzędu Gminy w Majdanie Królewskim i przemieszczeniem głównego stanowiska kierowania.Następnie funcjonariusze podejmowali czynności w odpowiedzi na zgłoszenie pożaru w budynku Urzędu Gminy w Dzikowcu, gdzie ewakuowano 25 osób. Dodatkowo podejmowano działania związane z organizacją zastępczego miejsca szpitalnego na wypadek ewentualnych poszkodowanych.

Ćwiczenia obronne kolbuszowa 2017

W ćwiczeniach swoją aktywnością musieli wykazać się policjanci i pracownicy wszystkich komórek. Czynności wykonywali m.in. funkcjonariusze z Referatu Ruchu Drogowego, którzy zabezpieczali drogi i dojazdy, Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego, którzy zabezpieczali miejsca zdarzeń i pomagali w ewakuacji osób i mienia. Policjanci z Wydziału Kryminalnego realizowali natomiast czynności wykrywcze i procesowe na miejscu zdarzeń.

Działania wykazały, jak ważna jest koordynacja i współdziałanie sił policyjnych różnych szczebli oraz innych służb ratowniczych w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa.

Wszystkim, którzy uczestniczyli w prowadzonych ćwiczeniach składamy podziękowania za współpracę, profesjonalizm i zaangażowanie.

Czytaj również