W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu odbyło się spotkanie, podczas którego Komendant Miejski PSP w Tarnobrzegu mł. bryg. Marian Róg podpisał porozumienie z Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Tarnobrzegu Rafałem Sawickim.
9 czerwca br. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu odbyło się spotkanie, podczas którego Komendant Miejski PSP w Tarnobrzegu mł. bryg. Marian Róg podpisał porozumienie z Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Tarnobrzegu Rafałem Sawickim.

Porozumienie dotyczy współpracy w zakresie organizacji szkolenia podstawowego strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych, które Komenda Miejska PSP w Tarnobrzegu będzie organizowała dla uczniów popularnej tarnobrzeskiej budowlanki. Komendant Miejski PSP w Tarnobrzegu mł. bryg. Marian Róg wyraził zadowolenie z faktu tak dużego zainteresowania tematyką wiedzy pożarniczej wśród młodzieży.

Poszerzanie tej wiedzy będzie możliwe dzięki podpisanemu porozumieniu, w ramach którego funkcjonariusze tarnobrzeskiej komendy będą prowadzić szkolenia dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 na specjalności pożarniczo-ratowniczej. W spotkaniu uczestniczyła również młodzież, która w przyszłości przystąpi do szkolenia pożarniczego.

Czytaj również