Podnoszenie korony wałów przeciwpowodziowych oraz organizacja zastępczych miejsc szpitalnych – były głównymi tematami ćwiczeń.
Ćwiczenia pn. „Rozwinięcie Zastępczych Miejsc Szpitalnych w m. Antoniów (gm. Radomyśl nad Sanem) podczas podwyższania gotowości obronnej państwa w sytuacji wystąpienia zjawisk powodziowych” odbyły się 29 września.

Powódź antoniów

Podzielono je na 2 epizody. Pierwszy dotyczył technik podwyższania i umacniania wałów, a w ćwiczenia byli zaangażowani strażacy z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli, a także strażacy – ochotnicy z jednostek OSP z terenu gminy Radomyśl nad Sanem. Ten epizod odbywał się na wałach wiślanych w miejscowości Popowice obok Chwałowic. Strażacy w tym ćwiczeniu porównywali skuteczność oraz szybkość w podwyższaniu wałów za pomocą dwóch metod – przy użyciu worków z piaskiem, a także za pomocą specjalnego rękawa napełnianego wodą. Ta druga metoda okazał się szybsza i nie wymagała zaangażowania tak wielu osób.

Powódź antoniów

Natomiast drugi epizod ćwiczeń polegał na organizacji zastępczych miejsc szpitalnych na terenie Zespołu Szkół w Antoniowie. To jedna z trzech placówek oświatowych na terenie powiatu stalowowolskiego, wyznaczonych do organizacji ZMSz. Zgodnie z założeniami, w sytuacjach kryzysowych, mają one stanowić uzupełnienie bazy szpitalnej na wypadek zwiększonej ilości osób rannych i chorych. Szkoła w Antoniowie ma być gotowa na przyjęcie nawet 200 pacjentów.

Czytaj również