Zabawa dronami, to coraz częstszy widok. Różne modele dronów są dostępne dla coraz szerszego grona osób, w tym najmłodszych. Musimy jednak pamiętać o tym, że oprócz przyjemności wynikającej z pilotowania takiego urządzenia, możemy narazić się także na odpowiedzialność karną w przypadku niewłaściwego ich wykorzystania, bądź wyrządzenia komuś krzywdy.
Tydzień temu dyżurny ropczyckiej komendy otrzymał zgłoszenie od jednego z mieszkańców Ropczyc, że jego kilkuletni wnuk został uderzony w głowę przez urządzenie takie jak dron. Fakt ten został potwierdzony przez funkcjonariuszy. Jak ustalono, dronem posługiwał się 15-letni mieszkaniec gminy Ropczyce. W trakcie zabawy, stracił panowanie nad urządzeniem, w wyniku czego uderzyło ono w chłopca. Teraz sprawa trafi do sądu rodzinnego.

Pamiętajmy, że dzieci nie powinny sterować dronem bez nadzoru dorosłego. Umiejętność podniesienia drona do góry, przeprowadzenia lotu i jego późniejszego lądowania, to tylko jedna z wielu funkcji, którą musi opanować jego operator. Niezwykle ważne jest także prawidłowe i szybkie ocenienie sytuacji i podjecie natychmiastowej właściwej reakcji, na to co się dzieje dookoła.

Bez względu na to czy dron lub model jest eksploatowany w celach sportowo – rekreacyjnych czy komercyjnych na operatorze spoczywa szczególna odpowiedzialność:

-operator musi zapewnić, aby jego statek powietrzny był używany w sposób niestwarzający zagrożenia dla osób, mienia lub innych użytkowników przestrzeni powietrznej;
-operator musi wykonywać lot z uwzględnieniem warunków meteorologicznych oraz informacji o ograniczeniach w ruchu lotniczym;
-operator musi wykonywać lot w sposób zapewniający bezpieczną odległość od osób i mienia w przypadku awarii lub utraty kontroli nad swoim sprzętem;
-operator ponosi odpowiedzialność za decyzję o wykonaniu lotu oraz jego poprawność;
-operator przed lotem musi przeprowadzić kontrolę stanu technicznego bezzałogowego statku powietrznego oraz stwierdzić poprawność działania tego statku i urządzeń sterujących, jeżeli występują;
-operator zapewnia pierwszeństwo drogi innym użytkownikom przestrzeni powietrznej.

Zgodnie z polskim prawem, osoba eksploatująca modele latające jest zobowiązana do wykupienia ubezpieczenia OC.

Nie posiadając świadectwa kwalifikacji, modelem czy dronem można latać tylko w zasięgu wzroku operatora. Za wyrządzone szkody oraz za naruszenie przepisów Ustawy Prawo Lotnicze odpowiada osoba obsługująca urządzenie. W przypadku doprowadzenia do wypadku grozi odpowiedzialność wynikająca z przepisów kodeksu karnego dotyczących uszkodzenia ciała, czy mienia, jak i wypadków lub katastrof w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym.

Czytaj również