Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Lubaczowie odprawili wczoraj (tj. 18 lipca) poza czynnym przejściem granicznym uczestników Międzynarodowej Ekumenicznej Pieszej Pielgrzymki Szlakami Brata Alberta i Klasztorów Bazyliańskich.
Pielgrzymka została zorganizowana w ramach Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa przez Fundację Kultury Duchowej Pogranicza.

Grupa podróżnych – obywateli Polski i Ukrainy mogła przekroczyć granicę poza czynnym przejściem granicznym po uzyskaniu zgody Głównych Pełnomocników Granicznych Polski i Ukrainy tj. Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz Przewodniczącego Państwowej Służby Granicznej Ukrainy. Odprawa odbyła się w rejonie znaku granicznego nr 633 to jest na odcinku granicy ochranianym przez Placówkę SG w Horyńcu - Zdroju.

Pątnicy maja zamiar udać się do miejsc, do których pielgrzymował święty Brat Albert, wczoraj przekroczyli granicę aby dojść się do Lwowa. Organizatorzy planują, że w przyszłości pielgrzymka będzie wydarzeniem cyklicznym odbywającym się corocznie.

W zabezpieczeniu przekroczenia granicy przez pielgrzymów brali udział funkcjonariusze z PSG w Horyńcu – Zdroju i z Wydziału Zabezpieczenia Działań BiOSG (fizyczne zabezpieczenie granicy), z PSG w Lubaczowie ( odprawa graniczna), a ze strony ukraińskiej funkcjonariusze Państwowej Służby Granicznej Ukrainy z Rawy Ruskiej.

Czytaj również