Na terenie Starostwa Powiatowego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 (Szczepanik) w Krośnie odbyły się ćwiczenia obrony cywilnej.
Na terenie Starostwa Powiatowego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 (Szczepanik) w Krośnie zostały przeprowadzone dziś (18.10) ćwiczenia obrony cywilnej, których tematem była realizacja zadań związanych z ochroną ludności oraz koordynacja i doskonalenie współdziałania organów administracji samorządowej ze służbami ratowniczymi.Ćwiczenia rozpoczęły się o godz. 09:00 od posiedzenia Miejskiego i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podczas którego m.in. omawiane były scenariusze dwóch epizodów mających na celu sprawdzenie i doskonalenie umiejętności współpracy służb w sytuacji kryzysowej. Dwie godziny później w sposób praktyczny przećwiczono zaplanowane epizody.Pierwszy z nich zakładał, że w budynku starostwa podłożono materiały wybuchowe i jednocześnie w budynku na jednym z pięter wybucha pożar. Ewakuowano wszystkie osoby przebywające w budynku.
Zobacz wideo: www.facebook.com/terazkrosno/videos/.Drugi epizod związany był z wypadkiem drogowym podczas którego dochodzi do rozszczelnienia przewożonej beczki z chlorem i zatrucia osób biorących udział w zdarzeniu. Przeprowadzony został on przed budynkiem "Szczepanika" w formie pokazowej z udziałem uczniów i nauczycieli.
Zobacz wideo: www.facebook.com/terazkrosno/videos.Zobacz więcej zdjęć z ćwiczeń:

Czytaj również