Nad nasze województwo nadciąga silna mgła, która znacznie może ograniczyć widoczność.
Od godziny 22:00 do 10:00 rano prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze mgły ograniczającej widzialność od 100 m do 200 m. Zjawisko będzie najbardziej odczuwalne w północnej części regionu.

Mgła może znacząco utrudnić poruszanie się po drogach, szczególnie w rejonie zbiorników wodnych i otwartych przestrzeni. Zalecamy zachować ostrożność i ograniczyć prędkość. Mgła może również wpłynąć na ruch lotniczy, warto więc sprawdzać czy nasz samolot nie został odwołany lub opóźniony.

Prawdopodobieństwo: 90% (Silna mgła).

Czytaj również