W dniu wczorajszym jednostkę OSP w Świlczy spotkało wyróżnienie w skali województwa.
Ochotnicza Straż Pożarna w Świlczy została wytypowana jako jedyna z całego województwa do reprezentowania regionu przed Zastępcą Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Tadeusz Jopek.

Komendant Główny PSP Świlcza

Wizyta była spowodowana faktem, iż nasi wschodni sąsiedzi z Ukrainy, chcieli zobaczyć jak funkcjonuje w Polsce Państwowa Straż Pożarna oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Ukraińską Straż Pożarną reprezentowało 6 delegatów, którzy byli pod wielkim wrażeniem rozwoju i postępu naszego Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Naczelnik z naszej jednostki szczegółowo omówił historie, która w sposób obrazowy ukazała trudne początki funkcjonowania OSP. Strażacy pokazali samochody bojowe oraz sprzęt ratowniczy, a następnie przeszli do garaży oraz zaplecza z umundurowaniem osobistym. Duża ilość pytań, chęć dotknięcia każdej rzeczy oraz wielka ciekawość tych ludzi, pokazała nam jak wielka przepaść pod względem wyposażenia dzieli nasze polskie jednostki OSP od ich Straży Pożarnych.

Komendant Główny PSP Świlcza

Podczas prezentacji padło pytanie: "W jaki sposób zostajecie wezwani na alarm do remizy". Odpowiedź naczelnika była natychmiastowa: "Nie da się tego opowiedzieć, to trzeba zobaczyć". Po tych słowach SKKM w Rzeszowie uruchomiło selektywnie alarmowanie, w czasie którego koledzy byli zaskoczeni, że oprócz syreny do każdego z druha zostaje wysłany ALARMOWY SMS. Następnym etapem spotkania, była wspólna rozmowa oraz wymiana zdań pod względem zarządzania tak sprawnie działającym systemem oraz o pozyskiwaniu w tak dużej mierze funduszy na te wszystkie specjalistyczne sprzęty służące do ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego. Z ust Komendanta Głównego padły zapewnienia o wsparciu jednostek OSP, które ma za zadanie poprawić i wspomóc jednostki, bez których PSP nie dało by sobie rady podczas działań ratowniczo - gaśniczych.

Komendant Główny PSP Świlcza

Na zakończenie, przedstawiciele jednostki oraz gminy przekazali dla gości skromne gadżety oraz został dokonany pamiątkowy wpis do długoletniej kroniki OSP. Pełni nowych doświadczeń i nowych wyzwań delegaci z Ukrainy wraz z przedstawicielami naszej Wojewódzkiej Komendy PSP udali się w dalszą podróż i zwiedzanie naszego pięknego regionu. Przed przyjazdem do naszej jednostki, Goście zwiedzili m.in. Zamek w Łańcucie.

Mamy nadzieję, że dzięki tej wizycie Ukraińscy Strażacy będą dążyć do osiągnięcia takiego wyposażenia jak w Polsce, bo jak niejednokrotnie można zauważyć Państwowa Straż Pożarna rzadko kiedy różni się pod względem wyposażenia od Ochotniczych Straży Pożarnych.

W spotkaniu udział wzięli:
- st. bryg. mgr inż. Tadeusz Jopek - Zastępca Komendanta Głównego PSP
- st. bryg. mgr inż. Andrzej Babiec - Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP w Rzeszowie
- mł. bryg. mgr Andrzej Marczenia - Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie
- st. kpt. Witold Nycz - Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie
- st. bryg. Grzegorz Alinowski - Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie
- st. bryg. Wojciech Jarosz - Szkoła Główna Służby Pożarniczej
- bryg. Krzysztof Pietrasik - Komenda Główna PSP
- p. Magdalena Skrzypczak - Komenda Główna PSP
- bryg. mgr inż. Tomasz Baran - Komendant Miejski PSP w Rzeszowie
- mgr inż. Sławomir Styka - Zastępca Wójta Gminy Świlcza
- dh. Tomasz Kwoka - Prezes Gminnego Zarządu OSP
- dh. Rafał Majka - Zastępca Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Świlczy
- dh. Tomasz Gazda - naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Świlczy
- p. Dorota Madej - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie

Ze strony Ukraińskiej:
- Ruslan BILOSHITSKIJ - Zastępca Szefa Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych
- Volodymyr DEMCHUK - Dyrektor Departamentu Reagowania na Sytuacje Nadzwyczajne
- Igor KUSLIY - Naczelnik Wydziału Koordynacji Działania Organów Władzy Departamentu Organizacji Ochrony Ludności
- Serhiy KRUK - Szef Zarządu Głównego Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie rówieńskim
- Oleg MIALNYTSIA - Naczelnik Wydziału Współpracy Dwustronnej Zarządu Integracji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej
- Viktor GENZA - Zastępca Szefa Państwowego Przedsiębiorstwa „Mobilne Centrum Ratownicze”

Czytaj również