Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebosi mają niewątpliwie powód do dumy. Do ich jednostki zawitał nowy wóz strażacki.
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:„Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego GBA, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebosi” została wybrana następująca oferta złożona przez: A&F Fire Trucks Holland B. V. Hanzeweg 13 8061 RC Hasselt.

Nowy wóz dla OSP Trzeboś

Wóz kosztował 52 500,00 euro. Władze gminy pogratulowały druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebosi nowego nabytku i życzyły, aby musieli używać go jak najrzadziej.

Nowy wóz dla OSP Trzeboś

Czytaj również