W tym roku udział w IV Podkarpackim Młodzieżowym Święcie Bezpieczeństwa Wewnętrznego wzięło udział prawie 20 rożnych służb mundurowych i stowarzyszeń.
Podczas IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbyły pokazy przygotowane przez służby mundurowe. Służba Więzienna zaprezentowała dynamiczny pokaz tłumienia buntu więźniów w pojeździe konwojowym, a Komenda Wojewódzka Policji – pokaz minersko-pirotechniczny z wykorzystaniem robota.Uczestniczy Święta mogli wziąć udział w pokazach: współpracy Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego na miejscu wypadku drogowego, działania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i gaszenia płonącego oleju oraz kontrolowanych wybuchów niebezpiecznych substancji.Podczas imprezy można było także zobaczyć sprzęt i wyposażenie używane przez różne formacje zajmujące się szeroko pojętym bezpieczeństwem. Na parkingu przed budynkami WSPiA pojawiły się m.in.: ambulans kryminalistyczny Żandarmerii Wojskowej, Mobilne Centrum Monitoringu Straży Ochrony Kolei, pojazdy operacyjne Służby Więziennej, Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Krajowej Administracji Skarbowej.Dodatkowo na uczestników Święta czekała prezentacja wyposażenia oddziału antyterrorystycznego i patrol konny Podkarpackiej Policji oraz pokaz wyposażenia pododdziału rozpoznawczego i saperska ścieżka edukacyjna z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.Ponadto odbyła się prezentacja wyposażenia Podkarpackiego Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej WSPiA i uczelnianej strzelnicy elektronicznej oraz konkurs „Egzamin na policjanta” o puchar Komendanta Głównego Policji.

Podczas IV Podkarpackiego Młodzieżowego Święta Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbyła się także uroczysta inauguracja Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa. W ramach Akademii, umowy o współpracę z WSPiA podpisało 56 szkół ponadgimnazjalnych z 9 miast województwa podkarpackiego. Projekt objęty jest patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Ukierunkowany jest na działalność profilaktyczną i edukacyjną w zakresie zagrożeń związanych z używaniem: alkoholu, narkotyków, dopalaczy i Internetu oraz zasad odpowiedzialności karnej za przestępstwa i wykroczenia.

W ramach Święta zorganizowano także Ogólnopolską Konferencję Naukową „Nowy wymiar bezpieczeństwa”, w której uczestniczyć będzie Patryk Jaki, Wiceminister Sprawiedliwości oraz Studencką konferencję naukową „Młodzież a przestrzeń nowych zagrożeń” i Podkarpackie Forum Penitencjarne.

Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego to impreza cykliczna organizowana przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą. Co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W poprzednich edycjach Święta łącznie uczestniczyło ponad 6000 osób – studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Podkarpacia i Małopolski. Ideą PMŚBW jest szeroko rozumiana edukacja dla bezpieczeństwa. Święto jest wyjątkową formułą działań profilaktycznych skierowanych do młodzieży. Służy budowaniu partnerstwa między przedstawicielami służb sektora bezpieczeństwa wewnętrznego, pracownikami naukowymi i dydaktykami oraz młodzieżą na rzecz ochrony młodych ludzi przed współczesnymi zagrożeniami.

Czytaj również