Wczoraj swoje święto obchodzili policjanci Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. W uroczystym apelu na dziedzińcu komendy uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta. Z jego rąk awansowani w tym roku policjanci otrzymali mianowania na wyższe stopnie. Komendant złożył również życzenia policjantom i pracownikom rzeszowskiej komendy. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, prokuratury, duchowieństwa i służb mundurowych.
Apel otworzył Komendant Miejski Policji w Rzeszowie mł. insp. Bogusław Kania. Uczestniczyli w nim policjanci i pracownicy cywilni komendy oraz zaproszeni goście, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, duchowieństwa, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Zakładu Karnego w Rzeszowie, Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, emerytowanych komendantów miejskich. Podczas uroczystości odczytany została list, który z okazji Świeta Policji skierował do funkcjonariuszy i pracowników Policji Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak.

Następnie po odczytaniu rozkazów personalnych o mianowaniu na wyższe stopnie policyjne nominacje awansowanym policjantom wręczyli - Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta, Dyrektor Generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Marcin Zaborniak, Komendant Miejski Policji w Rzeszowie mł. insp. Bogusław Kania. W tym roku 163 policjantów z komendy miejskiej awansowało na wyższe stopnie. Wśród mianowanych na stopień inspektora awansowany został Komendant Miejski Policji w Rzeszowie, a siedmiu funkcjonariuszy awansowało na wyższe stopnie przedterminowo.

Podczas uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta, Komendant Miejski Policji
w Rzeszowie mł. insp. Bogusław Kania oraz Redaktor Naczelny Gazety Codziennej Nowiny Stanisław Sowa nagrodzili laureatów plebiscytu zorganizowanego przez Spółkę Polska Press i Komendę Wojewódzka Policji w Rzeszowie „Dzielnicowy Bliżej Nas”. Wyróżnienia i dyplomy otrzymało sześciu dzielnicowych, którzy w powiatowym i miejskim etapie plebiscytu zajęli czołowe lokaty. Wśród wyróżnionych był zwycięzca finału wojewódzkiego plebiscytu asp. Stanisław Winiarski.

Na zakończenie podziękowania oraz życzenia z okazji Święta Policji złożyli funkcjonariuszom i pracownikom Policji m.in. Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta, Dyrektor Generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Marcin Zaborniak, Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa Henryk Wolicki, w imieniu służb mundurowych głos zabrał Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie bryg. Tomasz Baran. Życzenia przekazał również Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie Adam Panek. Życzenia w imieniu metropolity rzeszowskiego przekazał funkcjonariuszom i pracownikom rzeszowskiej komendy ks. Jan Szczupak Proboszcz Parafi Farnej w Rzeszowie. Ks. Władysław Jagustyn Proboszcz Parafii Św. Krzyża w Rzeszowie poprowadził wspólną modlitwę w intencji wszystkich policjantów.

Czytaj również