W nawiązaniu do informacji publikowanych w mediach, uprzejmie informujemy, że uszkodzenie obiegu chłodzenia reaktora w elektrowni Doel nie niesie ze sobą żadnego zagrożenia.
23 kwietnia operator elektrowni jądrowej Doel zidentyfikował niewielki wyciek wody w jednym z obiegów chłodzenia reaktora. Wyciek ten nie miał skutków radiologicznych na terenie elektrowni, ani poza nią. Pomimo tego, zgodnie z procedurami, praca reaktora została zatrzymana. Reaktor zostanie ponownie uruchomiony po wykonaniu koniecznych napraw.

Belgijski dozór jądrowy Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle potwierdza, że nie doszło do jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia ludzi czy środowiska.

Czytaj również