Coś się wydarzyło? Daj nam znać! +48 696 796 290

Wydział Organizacyjno-Kwatermistrzowski Naczelnik Wydziału mł. bryg. mgr inż. Stanisław Charchut Specjalista kpt. mgr inż. Krzysztof Bajger Starszy inspektor mgr Joanna Gorczyca Starszy technik mł. ogn. mgr Marcin Paśko Wydział Operacyjno-Rozpoznawczy Naczelnik Wydziału mł. bryg. mgr inż. Łukasz Szopa Starszy specjalista st.kpt. mgr inż. Bogusław Drozd Jednostka Ratowniczo Gaśnicza Dowódca JRG mł. bryg. mgr inż. Paweł Stokłosa Zastępca Dowódcy JRG mł. bryg. inż. Piotr Sochacki Samodzielne stanowisko ds. finansowych Główny Księgowy mgr Paweł Kliś