Jeśli coś się wydarzyło, daj nam znać: 570 112 860

JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA Dowódca JRG mł. bryg. Tadeusz Kurak Za-ca Dowódcy JRG st. kpt. Dariusz Wałczyk