PODSUMOWANIE POLSKO-SŁOWACKICH PATROLI POLICYJNYCH W 2019 ROKU
W Polsko - Słowackim Centrum Współpracy Służb Policyjnych, Granicznych i Celnych w Barwinku odbyło się podsumowanie wspólnych patroli policyjnych na terenach przygranicznych w 2019 roku. Organizatorem przedsięwzięcia był Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
Zasady organizowania i realizowania wspólnych patroli polsko-słowackich reguluje Porozumienie Wykonawcze między Komendantem Głównym Policji Rzeczpospolitej Polskiej, Komendantem Głównym Straży Granicznej Rzeczpospolitej Polskiej, a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej z dnia 31 lipca 2009 r. o wspólnych patrolach.

W piątkowym spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Prešovie, jak również Komendant Miejski Policji w Krośnie, Komendanci Powiatowi Policji w Sanoku, Jaśle, Lesku i Ustrzykach Dolnych, a także Komendanci Powiatowi Policji Republiki Słowackiej ze Svidnika, Bardejova i Humennégo.

Przedsięwzięcie koordynował mł. insp. Piotr Kluz Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, który przedstawił zgromadzonym cel i zasadność kontynuowania współpracy na terenach przygranicznych w formie wspólnych patroli.

W trakcie spotkania omówione zostały istotne kwestie dotyczące zrealizowanych w 2019 roku wspólnych patroli policyjnych oraz zaproponowano kilka nowych rozwiązań dotyczących planowania i organizacji wspomnianych patroli w 2020 roku, jednocześnie przedstawione zostały propozycje ewentualnych zmian, merytorycznych uwag oraz opinii, co do kształtu i częstotliwości polsko-słowackich patroli policyjnych.

Funkcjonariusze Policji realizując wspólne międzynarodowe patrole na terenach przygranicznych w znaczący sposób przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa w miejscu pełnienia służby. Wspólne działania są również znakomitą okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy przedstawicielami Republiki Słowackiej i Rzeczypospolitej Polskiej.

Patrole polsko-słowackie Policji w znacznym stopniu przyczyniają się do eliminacji najbardziej uciążliwych przestępstw i wykroczeń, jak i zagrożeń, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na poczucie ich bezpieczeństwa.

Planowanie międzynarodowych policyjnych działań ma ogromne znaczenie podczas różnego rodzaju imprez kulturalno-społecznych, sportowych, rekreacyjnych, targów, wystaw, koncertów oraz festynów, które mają miejsce na terenach przygranicznych. Uczestnicy przedmiotowych wydarzeń mają poczucie bezpieczeństwa widząc przedstawicieli Policji własnego kraju, zarówno po stronie Polskiej jak i Słowackiej.

Podsumowując spotkanie, wszyscy jego uczestnicy oświadczyli jednogłośnie, iż współpraca dotycząca realizowania polsko-słowackich patroli Policyjnych na terenach przygranicznych, odbywa się w sposób wzorowy. Należy dołożyć wszelkich starań, aby kontynuować to międzynarodowe przedsięwzięcie.
Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Facebook, Google News i Twitter