Lecisz za granicę? Sprawdź ważność dowodu osobistego!
Od stycznia obowiązuje znowelizowana ustawa o dowodach osobistych. Straż Graniczna ma obowiązek zatrzymać dowód, który jest utracony oraz nie zezwolić na wylot podróżnemu posługującego się unieważnionym dokumentem.
Nowelizacja ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych weszła w życie 12 stycznia br. Przepisy poszerzyły zakres sprawdzeń dokonywanych przez strażników granicznych o Rejestr Dowodów Osobistych. Mundurowi są zobowiązani zatrzymać dokument osoby wylatującej z Polski, która przedstawi podczas kontroli dowód widniejący jako utracony. Z kolei podróżni z unieważnionymi dokumentami nie uzyskają zgody na przekroczenie granicy (o ile nie posiadają przy sobie innego dokumentu podróży).

Należy pamiętać że szczegółowej kontroli granicznej przy wjeździe i wyjeździe poza strefę Schengen poddawani są wszyscy obywatele państw członkowskich UE, EOG i CH. Dotyczy to również obywateli Polski, którzy mają możliwość podróżowania na podstawie dowodów osobistych do takich krajów jak Albania, Cypr Północny, Wielka Brytania, Irlandia, Rumunia, Bułgaria czy Chorwacja.

Od początku obowiązywania zmienionych przepisów funkcjonariusze SG z placówki w Rzeszowie-Jasionce ujawnili 23 przypadki posłużenia się unieważnionymi dowodami osobistymi. Czterem osobom nie zezwolono na przekroczenie granicy. Nie posiadały przy sobie innego dokumentu, uprawniającego do przekroczenia granicy ( paszportu lub ważnego dowodu osobistego).

Najczęstszą przyczyną unieważnienia dowodów osobistych jest zgłoszenie utraty dokumentu, zmiana danych personalnych posiadacza, np. po zawarciu małżeństwa i przyjęciu nazwiska małżonka.

Na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji można sprawdzić, czy dany dowód osobisty jest unieważniony. Warunkiem jest posiadanie profilu zaufanego
Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Facebook, Google News i Twitter