Na początku marca b.r. pozwolenie na wykonywanie badań diagnostycznych otrzymała nowoutworzona Pracownia Biologii Molekularnej Kliniki Hematologii (KSW). Jest to kolejny etap modernizacji szpitala, który realnie przełoży się na jakość diagnostyki i leczenia hematologicznego w regionie.
- Pracownia Biologii Molekularnej Kliniki Hematologii jest jedną z najnowocześniejszych placówek tego typu w kraju, mówi dr n. med. Marzena Wojtaszewska, specjalista Genetyki Medycznej i Koordynator Pracowni. - Korzystamy z tych samych technik i tego samego sprzętu co analogiczne pracownie w Stanach Zjednoczonych, Niemczech czy Norwegii. Dzięki nim jesteśmy w stanie znaleźć jedną komórkę białaczki wśród miliona zdrowych krwinek. Rozdzielczość naszych urządzeń pozwala wykryć nawet najmniejszą zmianę w genie odpowiedzialnym za rozwój choroby.

Badania w szpitalu w Rzeszowie

Rozszerzenie diagnostyki hematologicznej o badania genetyczne stało się możliwe dzięki budowie nowego budynku i wsparciu władz województwa podkarpackiego. Dotychczas badania molekularne u pacjentów Kliniki Hematologii w Rzeszowie wykonywane były poza województwem. Uruchomienie diagnostyki na miejscu pozwoli szybciej otrzymywać wyniki - szczególnie te najpilniejsze. Zniweluje także ryzyko degradacji próbek w transporcie. Szacuje się, że do końca roku Pracownia wykona ok. 800 badań, a jego oferta będzie sukcesywnie poszerzana.

- Diagnostyka laboratoryjna we współczesnej onkologii hematologicznej ma niezwykle istotne znaczenie i niejednokrotnie jest niezbędnym elementem stosowanych programów diagnostyczno-leczniczych, mówi dr n. med. Janusz Ławiński, dyrektor KSW. - Hematoonkologia od wielu lat korzysta z postępów nauki w dziedzinie technik genetycznych w praktyce klinicznej, m.in. w badaniach patomechanizmów chorób nowotworowych, diagnostyce poszczególnych chorób, klasyfikacji chorób w oparciu o parametry molekularne, monitorowaniu odpowiedzi na leczenie, wykrywaniu progresji choroby, a także w ocenie odrzucenia przeszczepu. Do najważniejszych metod badań genetycznych mających zastosowanie w hematoonkologii należą: klasyczne badania cytogenetyczne, molekularne badania cytogenetyczne oraz badania metodami biologii molekularnej. Tego typu badania będą wykonywane w Pracowni Biologii Molekularnej naszego szpitala. Przybliża nas to w dużym stopniu do głównego celu, przed jakim stoi Klinika Hematologii, czyli uruchomienie wykonywania przeszczepów szpiku.

Badania w szpitalu w Rzeszowie

Dodajmy, że kliniczna Pracownia Biologii Molekularnej wspomoże również działalność naukową Zakładu Hematologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz kształcenie specjalizacyjne diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie technik molekularnych. Jednostek prowadzących takie szkolenia brakuje w regionie, a zapotrzebowanie na nie jest ogromne, szczególnie.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.