23 czerwca odbyło się doskonalenie zawodowe dla kierowników dzielnicowych komend miejskich i powiatowych Policji województwa podkarpackiego. Tematem spotkania było „Zoptymalizowanie funkcjonowania służby dzielnicowych na terenie województwa podkarpackiego m.in. w zakresie prawidłowość zarządzania Systemem Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji (SESPol)", a także tworzenia i realizacji "Planu działania priorytetowego"
W auli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie odbyło się doskonalenie zawodowe dla kierowników dzielnicowych, które rozpoczął mł. insp. Piotr Kluz - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Witając uczestników szkolenia, przedstawił cele i obszary działania dzielnicowych na terenie województwa podkarpackiego. Podkreślił też jak ważną rolę pełni narzędzie, jakim jest "Plan działania priorytetowego". Wskazał też jego znaczenie we współpracy ze społeczeństwem i diagnozowaniu głównych zagrożeń.

W dalszej części szkolenia, funkcjonariusze Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie asp. Marek Bytnar oraz st. sierż. Sebastian Ryba przedstawili sposób oraz prawidłowość zarządzania Systemem Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji (SESPol). Następnie st. sierż. Sebastian Ryba wskazał wymogi związane ze sporządzeniem oraz realizacją "Planów działań priorytetowych" przez dzielnicowych oraz obowiązki kierowników dzielnicowych, wynikające z działań nadzorczych nad tym zagadnieniem. Omówiono również zakres służby dzielnicowych - policjantów pierwszego kontaktu, wskazując narzędzia komunikacji społecznej, które ułatwiają kontakt z mieszkańcami. Przypomniano również o celach aplikacji "Moja Komenda" oraz programu "Twój Dzielnicowy".

Spotkanie było też okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat stworzenia rozwiązań usprawniających pracę dzielnicowych oraz poprawienia czynności nadzorczych przez kierowników dzielnicowych.

Czytaj również