Posiadanie zwierzęcia domowego, rodzi we właścicielu szereg obowiązków, które nakłada na niego polskie prawo. Oprócz regularnych spacerów, dbania o jego czystość i sprawowania nadzoru, musimy przede wszystkim pamiętać, że to na nas spoczywa pełna odpowiedzialność za naszego czworonoga. Policjanci przypominają podstawowe zasady dotyczące posiadania psa, obowiązki, jakim musi sprostać jego właściciel, a także w jaki sposób zachować się w przypadku ataku agresywnego psa.

Posiadanie zwierzęcia domowego, rodzi we właścicielu szereg obowiązków, które nakłada na niego polskie prawo. Oprócz regularnych spacerów, dbania o jego czystość i sprawowania nadzoru, musimy przede wszystkim pamiętać, że to na nas spoczywa pełna odpowiedzialność za naszego czworonoga. Policjanci przypominają podstawowe zasady dotyczące posiadania psa, obowiązki, jakim musi sprostać jego właściciel, a także w jaki sposób zachować się w przypadku ataku agresywnego psa.

Zgodnie z ustawą o chronię zwierząt, każdy właściciel psa powinien zapewnić mu odpowiednie warunki bytowania. Miejsce, w którym nasz czworonóg przebywa powinno być odpowiednio dostosowane, by chronić go przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w tym wahaniami temperatur oraz opadami deszczu czy śniegu. Oprócz tego nasz pupil powinien mieć zapewnione odpowiednie żywienie oraz stały dostęp do wody pitnej. Ograniczenie jego swobody nie powinno trwać dłużej niż 12 godzin, nie powinno powodować cierpienia, a uwięź, nie może być krótsza niż 3 metry. Za niewłaściwą opiekę nad zwierzęciem lub przypadku znęcania się nad nim, właściciel może odpowiadać karnie.

Podstawowe kwestie, o których powinien pamiętać każdy kto posiada, lub planuje posiadać zwierzę domowe:

Obowiązkowe szczepienia ochronne

Każdy właściciel czworonoga powinien pamiętać o obowiązkowych szczepieniach ochronnych. Prawo nakłada na właściciela psa obowiązek szczepienia przeciwko wściekliźnie. Szczepienie czworonoga powinno nastąpić nie później niż 30 dni po ukończeniu przez psa 3. miesiąca życia i powinno być powtarzane co rok. Niedopełnienie obowiązku szczepienia psa jest zagrożone grzywną, a nawet karą aresztu lub ograniczenia wolności.

Odpowiednie pilnowanie swoich czworonogów

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także wydane na jej podstawie przez rady gmin regulaminy utrzymania czystości i porządku oraz ustawa o ochronie zwierząt nakładają na osoby posiadające zwierzęta szereg obowiązków, takich jak:

- prowadzenie psa na smyczy lub na smyczy i w kagańcu,

- niewprowadzanie psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej,

- niewprowadzanie psów i innych zwierząt domowych na teren placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, boisk szkolnych i obiektów sportowych,

- usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy lub inne zwierzęta,

Ustawa o ochronie zwierząt zabrania również puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.

Kolejnym istotnym aspektem, jest zwrócenie uwagi na wyprowadzenie psów do lasów. Bardzo częstą praktyką stosowana przez osoby posiadające psy jest puszczanie ich wolno po tego typu terenach. Również i tę kwestię regulują przepisy prawa polskiego, a konkretnie art. 166 Kodeksu Wykroczeń - "Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo nagany".

Pamiętajmy, że za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel. Szkody, które czynią psy wynikają z błędów popełnianych przez ludzi - zaniedbanie, niewłaściwe warunki bytowe czy brak dyscypliny.

Jeżeli jesteś właścicielem psa, PAMIĘTAJ! W pełni odpowiadasz za zachowanie swojego czworonoga. Brak poczucia odpowiedzialności z twojej strony może doprowadzić do tragedii.

Co należy zrobić by nie dopuścić do ataku psa?

- nie uciekamy, stoimy w jednym miejscu,

- nie patrzymy psu prosto w oczy,

- staramy się nie okazywać strachu,

- nie odwracamy się tyłem, w miarę możliwości ustawiamy się bokiem do zwierzęcia,

- gdy istnieje tylko możliwości przyjmujemy bezpieczną postawę, tzw. pozycję żółwia

Pozycja "żółwia" zapewnia maksimum bezpieczeństwa, gdyż pozwala na osłonięcie znacznej powierzchni ciała. Po jej przyjęciu niedostępne stają się takie partie ciała, jak: twarz, szyja, brzuch, nogi. Ponadto ochraniane są wewnętrzne strony stawów, w których bezpośrednio pod skórą przebiegają główne naczynia krwionośne. Jednocześnie części ciała, które pozostają odkryte, na skutek ich napięcia są trudniejsze do chwycenia przez atakującego psa. To samo dzieje się z odzieżą.

1. Przede wszystkim powinieneś niezwłocznie udać się do lekarza (szczególnie, jeśli właściciel psa nie jest znany).

2. Masz prawo domagać się od właściciela psa, aby ten przedstawił aktualne zaświadczenie o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie.

3. Masz prawo domagać się także, aby właściciel psa poddał go kwarantannie, zawożąc go na obserwację do weterynarza.

4. W przypadku, gdy nie jest znany właściciel psa lub jeśli właściciel nie chce przedstawić aktualnego zaświadczenia o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie i poddać go kwarantannie powinieneś zgłosić ten fakt Straży Miejskiej lub Policji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.