O roli statystyki publicznej w tworzeniu infrastruktury informacyjnej regionu, a także o współpracy międzynarodowej mówili dziś uczestnicy jubileuszowej konferencji zorganizowanej w związku z obchodami 60-lecia Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.
Uroczystość, która odbyła się w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, była okazją do podsumowania dotychczasowej działalności i do podziękowania tym, którzy przez lata kreowali wizerunek Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, dbali o jego rozwój i wysoką jakość świadczonych usług.

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podkreśliła, że obchody mają ogromne znaczenie dla osób, które tworzą Urząd Statystyczny i są okazją do podziękowania za zaangażowanie w realizację codziennych wyzwań. Zaznaczyła, że dostarczanie systematycznej, kompletnej i aktualnej informacji o zachodzących procesach i zjawiskach społeczno-gospodarczych jest niezbędnym warunkiem podejmowania skutecznych decyzji zarządczych oraz opracowania analiz i prognoz rozwoju regionalnego i lokalnego, co wspiera rozwój regionu.

- Chcę Państwu serdecznie podziękować za doskonałą współpracę. Wypełniają Państwo swoje zadania w sposób wzorowy, jednocześnie mając determinację i wolę do tego, aby poza te ustawowe obowiązki wychodzić - mówiła wojewoda, przypominając realizację dotychczasowych wyzwań związanych np. z Powszechnym Spisem Rolnym, Narodowym Spisem Powszechnym, ale także z szeregiem ważnych inicjatyw związanych ze specyfiką naszego regionu.

O misji statystyki publicznej mówił także prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrut.

- Jubileusz 60-lecia lecia podkreśla sposób, w jaki system statystyki publicznej w Polsce jest organizowany - powiedział dr Dominik Rozkrut, który zaznaczył rolę urzędów statystycznych w regionach i znaczenie rzetelnych informacji, które stanowią narzędzia niezbędne do prawidłowej diagnozy i oceny rzeczywistości oraz pozwalają na monitorowanie zmian i sygnalizują występowanie różnego rodzaju zjawisk.

W czasie spotkania odbył się panel dyskusyjny dotyczący doświadczeń i perspektyw rozwoju współpracy międzynarodowej urzędów statystycznych Polski, Słowacji i Ukrainy. Uczestniczyli w nim dyrektor Urzędu Statystycznego w obwodzie lwowskim Svitlana Zymovina, dyrektor Urzędu Statystycznego w Preszowie Ján Kozoň oraz dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie Marek Cierpiał-Wolan.

Uroczystość była także okazją do wręczenia przez prezesa GUS Odznak Honorowych za Zasługi dla Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej wyróżniającym się pracownikom Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. Odznaką została również uhonorowana wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.