Wkrótce rozpocznie się rozbudowa mostu na rzece Wisłok w Łączkach Jagiellońskich w ciągu drogi powiatowej Wojaszówka – Łączki Jagiellońskie.
Powiat Krośnieński na realizację inwestycji otrzymał dofinansowanie w wysokości 5 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całkowita wartość zadania wyniesie ponad 6 mln zł.

21 września w obecności starosty krośnieńskiego przekazano plac budowy wykonawcy, którym jest spółka WOLMOST z Rzeszowa.

Zakres prac obejmuje m.in. rozbiórkę istniejącego i budowę nowego przepustu, przebudowę i rozbudowę mostu, przebudowę drogi na długości 368 m., przebudowę sieci wodociągowej i teletechnicznej, budowę chodnika oraz wykonanie umocnień rzeki Wisłok w obrębie mostu.

- Dzięki rządowej dotacji możemy zrealizować długo oczekiwaną przez mieszkańców gminy inwestycję. Dotychczasowy most był w fatalnym stanie technicznym, po przebudowie poprawią się parametry obiektu i zwiększy bezpieczeństwo użytkowników zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych - podkreśla starosta Jan Pelczar.

Zgodnie z umową prace mają się zakończyć we wrześniu 2023 roku.