Minionej nocy brzozowscy policjanci przeprowadzili niecodzienną interwencję. Po drodze wojewódzkiej w Humniskach spacerował koń.
Każdego dnia policyjna służba przynosi nowe, czasami zaskakujące wyzwania. Tak było tej nocy. Około godz. 3 nad ranem, dyżurny brzozowskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że po drodze wojewódzkiej w Humniskach błąka się koń.

- Zwierzę spacerowało raz lewym, raz prawym pasem jezdni i nie reagowało na przejeżdżające samochody. Jeden z mieszkańców Humnisk, na prośbę policjantów, poszedł powiadomić właściciela zwierzęcia. 45-letni mężczyzna szybko pojawił się na miejscu. Oświadczył, że koń zerwał się, a następnie otworzył sobie drzwi zagrody i wyszedł - poinformowała asp. Joanna Baranowska z KPP w Brzozowie.

Koń po "indywidualnym zwiedzaniu" miejscowości, wrócił do swojej zagrody. Mundurowi poinformowali właściciela o konsekwencjach, jakie czekają go w związku z niezachowaniem ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Za swoje zachowanie odpowie przed sądem.

Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada na właściciela kodeks wykroczeń:

Art.77. § 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

§2. Kto dopuszcza się czynu określonego w §1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.