Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki świętuje jubileusz 70-lecia. W obchodach, które odbyły się w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, wzięła udział wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.
Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń państwowych osobom zasłużonym w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Krzyże Zasługi - nadane postanowieniem Prezydenta RP wręczyła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

- Bardzo się cieszę, że mogę być tutaj razem z Państwem i osobiście pogratulować pięknego Jubileuszu. 70 lat działalności podkarpackiego okręgu Polskiego Związku Niewidomych to piękna rocznica, która pozwala na podsumowanie dotychczasowej pracy i przybliżenie planów na przyszłość. Takie uroczystości jak dzisiejsza, uświadamiają naszemu społeczeństwu, że wokół nas są osoby z niepełnosprawnością, które każdego dnia walczą o to, by normalnie funkcjonować. Cieszę się, że są ludzie, którzy pomagają tym osobom godnie żyć, poznawać świat, realizować swoje marzenia oraz rozwijać pasje i zainteresowania. Zapewnienie pełnego uczestnictwa we wszystkich obszarach życia jest możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu tych osób, ich opiekunów, organizacji działających na ich rzecz oraz podmiotów administracji - powiedziała wojewoda Ewa Leniart.

uroczystość związku niewidomych

Pierwszy Zjazd Założycielski Rzeszowskiego Oddziału Związku odbył się w lutym 1952 r. w Przemyślu. 1 kwietnia 1970 roku nastąpiło przeniesienie siedziby Okręgu do Rzeszowa. Kolejna zmiana nastąpiła w 1999 roku, kiedy przestał istnieć Okręg w Przemyślu, a Okręg Rzeszowski objął swoim zasięgiem teren całego województwa podkarpackiego, jednocześnie zmieniając nazwę na: Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki.

W ciągu kilkudziesięciu lat istnienia rzeszowskiej organizacji PZN, zajmowała się ona wszechstronną działalnością rehabilitacyjną i socjalną na rzecz inwalidów wzroku. Aby jak najlepiej wykonać różnorodne zadania z tym związane, powoływano specjalistyczne sekcje, komisje problemowe oraz rady. Działały zespoły recytatorskie oraz wokalno-muzyczne. Od wielu lat pracę ogniw związkowych wspierają Duszpasterstwa Niewidomych, działające przy kołach.