Rzeszowskie Centrum Integracji (RCI) zainaugurowało swoją działalność. W uroczystości z tej okazji wzięła udział wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.
Rzeszowskie Centrum Integracji powstało z inicjatywy IMO (Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji), w partnerstwie z Fundacją EKOS i Szkołą Językową Germanitas oraz we współpracy z władzami miasta Rzeszowa. Jest odpowiedzią na wyzwania i potrzeby związane z włączaniem uchodźców z Ukrainy na lokalny rynek pracy.

- Od 24 lutego ubiegłego roku - w bliskiej współpracy wszystkich służb, administracji samorządowej i organizacji pozarządowych, pomagamy tym wszystkim, którzy na Podkarpaciu szukają schronienia - powiedziała wojewoda Ewa Leniart.

Wojewoda podkreśliła rolę Organizacji Narodów Zjednoczonych, która wspierała polskie władze w procesie przyjęcia obywateli Ukrainy.
- Wielkie słowa uznania dla IOM, dla agend ONZ, które w tym wymagającym czasie były z nami, dzieląc się swoim doświadczeniem - dodała.
Ewa Leniart podziękowała i pogratulowała inicjatorom Centrum.
- Centrum integracji ma wielka wartość i wierzymy, że dla wielu uchodźców będzie cennym instrumentem pomagającym w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości.

Centrum oferuje uchodźcom szeroki zakres usług integracyjnych: bezpłatne kursy języka polskiego i angielskiego, doradztwo zawodowe i biznesowe, pomoc w znalezieniu pracy, szkolenia aktywizujące i zawodowe oraz opiekę nad dziećmi podczas zajęć językowych czy konsultacji. Działania i inicjatywy Centrum będą także wspierać integrację uchodźców z lokalną społecznością. RCI mieści się przy ul. Grunwaldzkiej 28 i przy ul. Podwisłocze 48.

W dzisiejszej uroczystości wzięli udział minister Agnieszka Ścigaj - członek Rady Ministrów, szef Misji IOM Poland Valon Halimi, wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch, prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek oraz podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch.

Czytaj również